"לינת הצדק" היה ארגון צדקה שהוקם בקיילצה במהלך מלחמת העולם ה-I. מטרת הארגון הייתה לספק עזרה רפואית לעניים, לספק תרופות ולארגן שמירה על החולים. אחד מנהיגי הארגון היה ד"ר פלץ, שפתח מיוזמתו קליניקה שטיפלה חינם במטופלים ממשפחות עניות. הארגון נהנה מפופולאריות רבה בקרב תושבי העיר, ובשורותיו היו מספר חברים ופעילים כגון: זווה קלוסקה, דניאל שליט, אברהם פיוטרוקובסקי, משה רוזנבלום, שמואל קליגמן, חיים ויינרב, מנדל ליפשיץ, לייבל גולדברג, אשר קוזלובסקי ושמואל לייכטר.

[תרגמה: נעמה דותן, הגיה: אלמוג דותן, תיכון רמות חפר, 2011]
 

Print