זמן קצר לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, יזם דויד רוזנוולד את הקמתו של ארגון הלוויות "חסד של אמת". מטרתו של הארגון הייתה לערוך לוויות לעניים ולבודדים.

[מתרגם: דניאל בלייר, תיכון 'רמות חפר', 2010]
 

Print