Gimnazjum męskie Gminy Izraelickiej w Kielcach mieściło się przy ul. Seminaryjskiej 24. Szkoła powstała w 1918 r., jeszcze za okupacji austriackiej, staraniem grona miejscowych obywateli m.in. Jakuba Nowaka, Józefa Skoreckiego i A. J. Erlicha. Grono nauczycielskie w początkowym stadium złożone było głównie z nauczycieli przybyłych z Galicji. Stanowisko dyrektora obejmowali kolejno: dr Noe Braun (zwolennik Mizrachi), inż. Aleksander Russak, inż. Izaak Zieliński (syjonista), a od roku szkolnego 1925/1926 aż do 1939 r. – dr Salomon Feuer.

W 1926 r. gimnazjum liczyło 9 klas w systemie ośmioklasowym, o łącznej liczbie 177 uczniów. Personel tworzyli wówczas:

 • Chazan Lew (ur. 1885) – język hebrajski, nauki judaistyczne;
 • Dunkelblum Anna (ur. 1900) – język polski, historia;
 • Ejzenberg Adela (ur. 1892) – dentystka szkolna;
 • Elenbogen Szajndla (ur. 1893) – historia, geografia;
 • Feuer Salomon, dr (ur. 1888) – dyrektor, matematyka, fizyka;
 • Fichman Serafina (ur. 1899) – język polski;
 • Fisz Pepa (ur. 1899) – matematyka, fizyka;
 • Kroch Arnold (ur. 1890) – matematyka, rysunki;
 • Majewski Aron (ur. 1895) – język hebrajski, nauki judaistyczne;
 • Niebelski Hersz (ur. 1887) – sekretariat;
 • Ortner Sabina (ur. 1898) – przyroda;
 • Pelc Mojżesz (ur. 1888) – lekarz szkolny;
 • Schachter Lea (ur. 1881) – język niemiecki;
 • Süssman Jadwiga, dr (ur. 1899) – łacina;
 • Wajnryb Zofia (ur. 1905) – sekretariat.

Bibliografia

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, s. 298.
Print