Gimnazjum Stefanii Wolmanowej w Kielcach powstało w 1910 roku. Była to żydowska szkoła świecka, przeznaczona dla dziewcząt z wyższych klas społecznych. Początkowo oferowała program nauczania wzorowany na programach świeckich szkół państwowych (jako czteroklasowa szkoła elementarna), później jednak – na życzenie rodziców – wprowadzono do niej także naukę języka hebrajskiego. Stopniowo otwierano także kolejne klasy, wskutek czego w roku szkolnym 1917/1918 było ich sześć, a roku 1918/1919 zakład został przekształcony w siedmioklasową szkołę realną. W roku szkolnym 1920/1921 przyjęto z kolei formułę ośmioklasowego gimnazjum typu humanistycznego z łaciną, choć istniejące już klasy starsze (od V do VIII) pozostały typu matematyczno-przyrodniczego aż do całkowitego ukończenia kursów. Pierwszą dyrektorką była Stefania Wollmanowa, od roku szkolnego 1920/1921 – Jakub Dinces, a w roku szkolnym 1925/1926 – Włodzimierz Rabinowicz. Po raz pierwszy matura odbyła się w roku szkolnym 1920/1921.

W 1926 r. szkoła mieściła się przy ul. Hipotecznej 10. Działała w systemie ośmioklasowym, liczyła 9 klas ze 182 uczennicami. Posiadała niepełne prawa gimnazjum państwowego. W skład grona pedagogicznego wchodzili:

 • Adler Felicja (ur. 1895) – sekretariat;
 • Anderman Betty (ur. 1899) – przyroda, fizyka, chemia;
 • Bajnusiewicz Maria (ur. 1907) – sekretariat;
 • Bessendorf Maria (ur. 1900) – język polski, rysunki;
 • Hermanstadt Roman (ur. 1899) – geografia, gimnastyka;
 • Hirszson Barbara (ur. 1892) – dentystka szkolna;
 • Klajner Blima Ajdla (ur. 1899) – matematyka;
 • Księski Józef (ur. 1893) – religia;
 • Kupferman Anna (ur. 1897) – język polski;
 • Majewska Bronisława (ur. 1895) – polski, matematyka, kaligrafia, prace ręczne;
 • Makolska Stefania Wanda (ur. 1883) – francuski;
 • Mondschein Rozalia (ur. 1898) – historia;
 • Rabinowicz Włodzimierz Wiktor (ur. 1892) – dyrektor;
 • Steckel Samuel (ur. 1898) – matematyka, fizyka, prace techniczne;
 • Szwalb Dawid (ur. 1888) – łacina;
 • Zimnowodzina Stefania (ur. 1884) – przełożona szkoły, niemiecki;
 • Zylberszlak Stanislaw (ur. 1892) – lekarz szkolny.

Bibliografia

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, s. 299.
Print