בית העלמין שבגטו קיילצה

במהלך מלחמת העולם השנייה הוקם בית העלמין במדרון שבין נהר הסילניצה, Silnica, ורחוב Nowy Świat, ובו נקברו בקברי אחים גופותיהם של אלו שנהרגו או נרצחו בגטו. לאחר השחרור נחפרו הגופות מן האדמה, והועברו לבית העלמין בפקוש, Pakos.

[תרגום: דניאל בלייר, הגהה: נעה גולדפדן, תיכון "רמות חפר", 2011]
 

Print