קיילצה - אנשי קשר מקומיים

המפתחות לבית הקברות שמורים אצל גברת אירנה קובלצ'יק (רחוב Marmurowa 9 ).

[מתרגמת: נעה גולדפדן, תיכון 'רמות חפר', 2010]
 

Print