Lubań / לובן

פרובינציות: מחוז שלזיה תחתית / שלזיה (לפני 1939)
מחוזות: Lubań / Lauban (לפני 1939)
גמינה: Lubań / Lauban (לפני 1939)
שמות אחרים: Lubań [שפה רשמית]; Lubań [אנגלית]; Lauban / Любань [גרמנית / רוסית]; לובן [עברית]
GPS: 51.0966° N / 15.2985° E, 51°5'47" N / 15°17'54" E

איכון

פולין / שלזיה תחתית

In order to properly print this page, please use dedicated print button.