Nowy cmentarz żydowski w Łańcucie założono w 1860 r. przy obecnej ul. Traugutta 13a. Jego lokalizacja została zaznaczona – naniesiona w późniejszym czasie – na austriackim planie katastralnym z 1849 r. (arkusz nr 7)[1.1].

Działka cmentarna o powierzchni 0,75 ha jest otoczona współczesnym ogrodzeniem ze stalowej siatki, prawdopodobnie zgodnym z historycznym zasięgiem cmentarza.

Podczas drugiej wojny światowej na terenie nekropolii Niemcy rozstrzelali wielu Żydów. Po 1945 r. w narożniku cmentarza odsłonięto pomnik ku czci ofiar Zagłady. Widnieje na nim napis: „Miejsce masowych straceń ofiar faszyzmu w latach 1941–1944”. 

Cmentarz został zdewastowany przez Niemców, ale po 1945 r. było tu jeszcze wiele macew. Dziś jednak można odnaleźć jedynie kilka nagrobków oraz ślady obramowań zniszczonych grobów.

 

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Stadt Łańcut sammt der Ortschaft Kąty in Galizien, 1849 r.J. Sochar, L. Schottmann, rkps, wbw., 66 x 53, 7 sekcji, 1:2880. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Geodezyjne, sygn. 152.