Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej otwarto 17 marca 2016 roku. Wystawa stała dotyczy ratowania Żydów przez Polaków na Podkarpaciu, a docelowo ma opowiadać o pomocy udzielanej w całym kraju.

Multimedialna ekspozycja prezentuje materiały archiwalne (druki, fotografie, notacje, filmy dokumentalne) i obejmuje następujące działy: Polacy i Żydzi przed 1939 r. na terenie Podkarpacia; Mieszkańcy Podkarpacia w okresie okupacji niemieckiej; Polacy ratujący Żydów; Kryjówki i schronienia; Polacy zamordowani za pomoc Żydom; Rodzina Ulmów; Czasy powojenne.

Scenografię i eksponaty opisano w językach: polskim, angielskim i hebrajskim. Centralnym miejscem sali wystawienniczej jest symbolicznie przedstawiony dom rodziny Ulmów, których tragiczna historia dała asumpt do utworzenia Muzeum.

Przed muzeum znajduje się pomnik poświęcony ofiarom Zagłady oraz tabliczki z nazwiskami mieszkańców Podkarpacia zamordowanych za pomoc udzielaną Żydom. Na Ścianie Pamięci wyryto nazwiska Polaków ratujących Żydów na terenie obecnego województwa podkarpackiego. Przy muzeum powstaje Sad Pamięci. Pierwsze drzewko zasadził prezydent Andrzej Duda wspólnie z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą.

Budowę muzeum sfinansowały władze województwa podkarpackiego przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminy Markowa. Projekt przygotowała pracownia Nizio Design International. Wystawa powstała przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej i Wydziału Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1487
www.muzeumulmow.pl [dostęp: 31.08.2023].

Print