Marian Turski, historyk i dziennikarz, współtwórca Muzeum POLIN, odebrał Medal 700-lecia Miasta Lublina i Medal Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Uroczystość zorganizowana przez dr. Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublina i prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego, Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się 14 stycznia 2019 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie.

Medal Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, czyli „zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”, przyznawany jest przez Senat UMCS jako forma wyrażenia wdzięczności i uhonorowania wieloletniej współpracy z uniwersytetem. Z inicjatywą odznaczenia Mariana Turskiego wystąpił Wydział Politologii UMCS. Historyk od 2012 r. pełni funkcję członka kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera oraz sprawuje merytoryczną opiekę nad laureatami stypendium, a także praktykantami z uczelni w redakcji tygodnika „Polityka”.

Medal 700-lecia Miasta Lublina to okolicznościowy medal przyznawany przez Prezydenta Miasta Lublina osobom szczególnie zasłużonym dla miasta.

***

Marian Turski jest szefem działu historycznego tygodnika "Polityka". Od wielu lat współpracuje z Pracownią Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu na UMCS, m.in. przy wydawaniu książek. To także wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, a także przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Print