בית הקברות היהודי הישן בלבוב


בית הקברות העתיק בלבוב נמצא במגרש התחום ע"י הרחובות: רפפורט (Rappaporta),קלפרובסקה (Kleparowska), ברוברנה ( Browarna)  ושפיטלנה (Szpitalna).


במחקרו "מונומנטיםהיסטוריים של היהודים בפולין" אשר פורסמה ב- 1929, היסטוריון בולט, מאיר בלאבן( Majer Bałaban)תיאר אתבית הקברות כלהלן: עד למלחמה זה נראה כיער סבוך ומוצל. צמרות העצים יצרו מין חופהעבה כבר במאה ה- 17. בית הקברות של לבוב הוא פנתאון של ממש לאישים דגולים רבים כגון: דודהלוי (נפטר ב- 1676), יהושע פאלק (נפטר ב- 1614), יעקב אורנשטיין (נפטר ב- 1893),אברהם כהן (נפטר ב- 1848). יצחק ורוזה, מייסדי בית הכנסת "ורד הזהב", Golden Rose Synagogue,קבוריםבחלקו המרכזי של בית הקברות.


בשנת 1855 נסגר בית הקברות לקבורות נוספות ובית חולים יהודי הוקם על חלקמשטחו. בית הקברות הושחת ע"י הנאצים. לאחר מספר שנים פינו השלטונות הקומוניסטיים  את השטח בכדי לבנות עליו את שוק קרקובסקי (Krakowski).


 


[תרגום: אור מורן, הגהה: רון בלקין, תיכון עירוני י"ד, תל אביב, 2012, תשע"ב]


 

Print