Obrzycko / Obersitzko

פרובינציות: פולין גדול / מחוז פוזנן (לפני 1939)
מחוזות: Szamotuły / Szamotuły (לפני 1939)
גמינה: Obrzycko / Obrzycko (לפני 1939)
שמות אחרים: Obrzycko [שפה רשמית]; Obrzycko [אנגלית]; Obersitzko / Обжицко [גרמנית / רוסית]
GPS: 52.7082° N / 16.5249° E, 52°42'29" N / 16°31'29" E

איכון

פולין / פולין גדול

שותפים

In order to properly print this page, please use dedicated print button.