Pierwsi Żydzi zaczęli osiedlać się w Okuniewie pod koniec XVIII wieku. Powstała gmina żydowska z synagogą. W 1897 r. zamieszkiwało tu 287 Żydów.

Zgodnie ze spisem powszechnym z 1921 r. w miejscowości było 498 Żydów na 1891 mieszkańców (26,3%). Działały żydowskie organizacje społeczne i kulturalne. W połowie okresu międzywojennego Okuniew zaczął być jednak dystansowany przez inne ośrodki. W następstwie fali wyjazdów po 1930 r., także siedzibę gminy żydowskiej przeniesiono do Rembertowa.

Podczas II wojny światowej we wrześniu 1939 r. Okuniew zajęły wojska niemieckie. W kwietniu 1940 r. Niemcy deportowali wszystkich tutejszych Żydów do getta w Warszawie.

Bibliografia

  • Okuniew, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 2, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001, s. 931.
Print