באוסטרליה יצאה לאור גרסה אנגלית של "ספר הזיכרון של פבייניצה". לראשונה הספר פורסם בשנת 1956 ביידיש ובעברית. התרגום של הספר נעשה על ידי שרה ברוט ובובי זילברמן.

ספרי הזיכרון התחילו להתפרסם זמן קצר אחרי תומה של מלחמת העולם השנייה. ניצולי השואה רצו להנציח בהם ערי הולדתם, חברי משפחותיהם ודמויות בולטות בתולדות העיר. בדרך כלל ספרי הזיכרון מהווים גם תיעוד מאורעות שהתרחשו בזמן המלחמה. רב מהם נכתבו ביידיש ועברית ורק בחלק קטן מהם נמצאים פרקים באנגלית או פולנית.

ספר זיכרון של פבייניצה כולל כשלוש מאות עמודים של מסות-זכרונות שמתארות את ההתיישבות היהודית בעיר, חיים דתיים של היהודים, רבים מפורסמים וכמו כן פעילותן של תנועות העובדים, תנועות חינוך ותרבות ותולדות יהודי פבייניצה בשנות המלחמה. הספר מאויר בעשרות צילומים שרובם באים מאוספים משפחתיים. בספר נספחה רשימת שמות ממצבות שנמצאות בבית העלמין היהודי בפבייניצה שרשם בשנת 1989 ליאון דזיאלושבסקי.

הודות לאדיבות המו"ל – יוצאי פבייניצה במלברן – עותק של "ספר פבייניצה" נמסר לספרייה של המוזיאון לתולדות יהודי פולין.

קשישטוף ביילבסקי

Print