Żydowskie Męskie Towarzystwo Śpiewacze w Poznaniu. W czasie I wojny świat. kierownikiem był Juliusz Berggrün.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print