Szkoła Dialogu, to organizowany przez fundację Forum Dialogu program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój kraju i ich własnych miejscowości. Uczestnicy najpierw odkrywają często zapomnianą historię i kulturę żydowską, a następnie poprzez różnorodne działania prezentują zdobytą wiedzę innym mieszkańcom miejscowości.
 
Więcej informacji na temat Szkoły Dialogu w Boguchwale znajdziesz na stronie Forum Dialogu: http://dialog.org.pl/szkola-dialogu/pl/szkola/boguchwala/
Print