המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו
בתי כנסת, בתי תפילה ועוד בתי קברות אתרי זיכרון ליהודים שנרצחו יודאיקה במוזיאונים אחר

Stryków

פרובינציות: מחוז לודז' / מחוז לודז (לפני 1939)
מחוזות: zgierski / brzeziński (לפני 1939)
גמינה: Stryków / Stryków (לפני 1939)
שמות אחרים: Stryków [שפה רשמית]; Stryków [אנגלית]; Стрыкув [גרמנית / רוסית]; סטריקוב [עברית]
GPS: 51.9018° N / 19.6063° E, 51°54'6" N / 19°36'22" E

איכון

Stryków jest dziś niewielką miejscowością. Główne atrakcje związane są z przyrodą gminy Stryków. Gmina może się poszczycić terenami o wysokich walorach przyrodniczych. Są to przede wszystkim doliny rzek i cieków wodnych z obszarem ochronnym jako strefą krajobrazową. Na terenie gminy występują cztery większe kompleksy leśne. Największy znajduje się na terenie sołectwa Wola Błędowa oraz  Kalinów,  Dobieszków i Ługi. Ponadto na terenie gminy jest 5 parków wiejskich, które obejmują cenne pod względem przyrodniczym okazy drzew i  krzewów. Spośród 79 pomników przyrody większość  występuje na terenie tych parków. Na terenie gminy we wsi Niesułków  Kolonia ochroną w formie stanowiska dokumentacyjnego zostało objęte odsłonięcie pochodzenia antropogenicznego o długości 50 m  i wysokości 6 m ukazujące  strukturę osadów fragmentu doliny rzeki Mrożycy. Jedną z najciekawszych  atrakcji gminy Stryków jest preferowany wypoczynek na łonie przyrody. W tym celu zapraszamy do Krajobrazowego Parku Wzniesień Łódzkich. Wypoczynek może być zorganizowany w formie pieszej, rowerowej a także autokarowej. Na terenie parku znajdują się cenne walory przyrodnicze,  krajobrazowe, kulturowe i historyczne, a zwłaszcza malowniczy pejzaż oglądany z punktów widokowych. Najcenniejsze walory przyrodniczo-krajobrazowe tego obszaru to:  wyżynny krajobraz strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich naturalna szata roślinna, czyste rzeki: Moszczenica wraz z dopływami: ,Strugą Dobieszkowską i Borchówką, Mrożycą oraz towarzyszące im źródliska, łąki, torfowiska i szuwary, różnorodna i bogata flora i fauna, stare zabytkowe drzewa.

שותפים

In order to properly print this page, please use dedicated print button.