Pierwsze wzmianki o osadnictwie żydowskim w Szereszowie pochodzą z 1583 r [1.1]. Jak podają autorzy wydanego pod koniec XIX w. Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, "na początku bieżącego wieku Żydzi tutejsi prowadzili na wielką skalę kontrabandę, która zupełnie ustała po zniesieniu kordonu granicznego od granicy królestwa"[1.2]. Po otwarciu granicy w 1851 r. wielu szereszowskich Żydów opuściło miasto [1.1.1]. U schyłku dziewiętnastego stulecia w Szereszowie żyło 9196 osób, w tym 4831 wyznawców judaizmu[1.1.2].

Miejscowa gmina żydowska posiadała synagogę, "starożytną i dość okazałą"[1.1.2]. Przed I wojną światową podczas pożaru obiekt uległ dewastacji. Wypalone ruiny zostały rozebrane po zajęciu Szereszowa przez wojska radzieckie w 1939 r. Dodatkowo w mieście funkcjonowało 9 domów modlitwy. Na obrzeżach miejscowości znajdował się rozległy cmentarz żydowski.

W wyniku pierwszej wojny światowej populacja Szereszowa uległa zmniejszeniu. Podczas spisu powszechnego w 1921 r. żydowskie pochodzenie zadeklarowało już tylko 1341 mieszkańców miasta[1.1.1].

24 czerwca 1941 r. Szereszów zajęły wojska III Rzeszy. Już trzy miesiące później, w dn. 25 września 1941 r. wszyscy szereszowscy Żydzi zostali deportowani do Antopola, a stamtąd do Drohiczyna. Część z nich naziści zgładzili w zbiorowej egzekucji w Chomsku w kwietniu 1942 r., innych wywieziono do getta w Prużanach, skąd później trafili do KL Auschwitz. Zagładę dane było przeżyć nielicznym.

Bibliografia

  • Chebowski B., W. Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1890, t. XI, s. 902-903
  • Spector Sh., Wigoder G., The encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, New York 2001
Print
הערות שוליים
  • [1.1] Sh. Spector, G. Wigoder, The encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, New York 2001, s. 1281
  • [1.2] B. Chebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1890, t. XI, s. 902-903
  • [1.1.1] [a] [b] Sh. Spector, G. Wigoder, The encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, New York 2001, s. 1281
  • [1.1.2] [a] [b] B. Chebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1890, t. XI, s. 902-903