Nie wiadomo, kiedy dokładnie została wybudowana synagoga w Szlichtyngowej. Na mapach katastralnych z początku XX w. lokalizuje się ją na parceli nr 58; budynek znajdował się najprawdopodobniej przy obecnej ul. Polnej.

Jej istnienie komunikuje umowa, jaką gmina zawarła 15.10.1824 r. z rodziną von Schlichtingów na zamku w Górczynie: „Właścicielka Szlichtyngowej przekazuje gminie żydowskiej, jako dziedziczną własność, plac leżący na końcu Pfortengasse o wymiarach 19 łokci szerokości i 53 łokcie długości (miara wrocławska), na którym wcześniej stała pańska szkoła żydowska, ale teraz od wielu lat niszczeje, w związku z czym na jej miejscu ma powstać nowy, masywny dom modlitewny, wybudowany na koszt gminy żydowskiej, ale przy pomocy z dominium, o wymiarach 15 łokci szerokości i 23 łokcie długości. [...] Zarząd akceptuje w imieniu gminy żydowskiej owo dziedziczne nadanie wymienionej parceli pod swoją synagogę i zobowiązuje się płacić za nią rocznie państwu na zamku w Górczynie czynsz w wysokości 5 talarów. Gmina przejmuje również na siebie w całości opłaty komunalne i składki przeciwpożarowe, które do tej pory były płacone przez państwa [z zamku – przyp. tłum.], oraz zobowiązuje się do utrzymania domu modlitewnego w należytym stanie, a także rozbudowy na własny koszt, bez dalszych dotacji ze strony dominium”[1.1]. Umowę podpisali członkowie zarządu gminy Fabian Rinkel i Berel Rinkel.

Nie są znane losy synagogi w XIX wieku. Wraz z rozwiązaniem gminy w 1913 r. sprzedano również na licytacji parcelę, na której stała. Dziś nie istnieje.

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Heppner A., Herzberg J., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Bromberg 1909, s. 919. Tłumaczyła Ewa Ochwiejewicz.