המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Sobków

פרובינציות: מחוז שוויינטוקז'יסקיה / מחוז קלץ (לפני 1939)
מחוזות: jędrzejowski / jędrzejowski (לפני 1939)
גמינה: Sobków / Sobków (לפני 1939)
שמות אחרים: Sobków [שפה רשמית]; Sobków [אנגלית]
GPS: 50.6994° N / 20.4504° E, 50°41'57" N / 20°27'1" E

איכון

Sobków to wieś (w latach 1563-1869 miasto) w województwie świętokrzyskim (poprzednio w województwie kieleckim), w powiecie jędrzejowskim, w gminie Sobków. W czasach Królestwa Polskiego od 13 stycznia 1870 r. Sobków należał do gminy Sobków, która leżała w powiecie andrejewskim (jędrzejowskim) w guberni kieleckiej. Jest to gmina wiejska, w skład której wchodzi 25 sołectw oraz 49 miejscowości wiejskich.

שותפים

In order to properly print this page, please use dedicated print button.