12 października 2021 roku, na cmentarzu żydowskim w Tuszynie, odbyła się uroczysta ceremonia prezentacji nowego oznakowania tego miejsca. Wydarzenie zainicjowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zorganizowały Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa przy wsparciu lokalnego partnera – Miejskiego Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie.

Gości powitał Burmistrz Miasta Witold Małecki. W ceremonii udział wzięli m.in.: Minister Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; Anna Czerwińska-Walczak – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa; Jolanta Gumula - Zastępca Dyrektora ds. Programowych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; Józef Weiniger - Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi; Ellen Mains – potomkini Żydów tuszyńskich oraz Dawid Szychowski – rabin w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, który uczcił ceremonię modlitwą. Uroczystość poprowadziła Agnieszka Pawlak – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie, która odczytała list Piotra Puchty - Dyrektora Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Udział w ceremonii wzięli również uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie.

Spotkanie zostało zwieńczone występem uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Tuszynie oraz Szkoły Muzycznej Pabianic, Mai Piter. Po zakończeniu oficjalnej części ceremonii, zgromadzone osoby zostały zaproszone do złożenia czci zmarłym spoczywającym na tym terenie przez złożenie kamyków na macewach i zniczy pod oznakowaniem cmentarza.

Uroczystość w Tuszynie poprzedziły wydarzenia towarzyszące, skierowane do społeczności lokalnej. 30 września i 1 października br. odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Tuszynie. Pozwoliły one uczestniczkom i uczestnikom poznać inny wymiar historii własnej miejscowości oraz poszerzyć wiedzę na temat tradycji związanych z cmentarzami żydowskimi. Szkoła otrzymała również zestaw edukacyjny pt. „Muzeum w pudełku. Miasteczko Malki”, zawierający repliki obiektów i archiwalne zdjęcia ze zbiorów Muzeum POLIN, pozwalający na rozgrywanie w klasach 4–6 edukacyjnej gry planszowej. Zestaw zostanie wykorzystany do własnych działań edukacyjnych placówki.

***

Ceremonia została zrealizowana w ramach programu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” (Komponent IV Sąsiedzi: przedmioty, ludzie, opowieści, Priorytet 2 Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich), możliwego dzięki grantowi udzielonemu Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

 

Cmentarze zostały upamiętnione w ramach realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” finansowanego
ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

Print