אבני זיכרון

מדור הזכרון בעיר קמיין הינו תעוד של קברי יהודים קבורים בבתי קברות דתיים, עירוניים, צבאיים ואחרים. הוא נערך על סמך המצבות הקיימות ועל בסיס מסמכים ארכיוניים. מאגר נתונים שלנו מכיל גם מידע על מצבות אשר, כתוצאה מהריסת בתי הקברות הועברו ממקומם המקורי ונימצאות עכשיו במוזיאונים ובמקומות אחרים. מדור הזיכרון בקאמיין נגיש בשפות : פולנית ו אנגלית.

No results.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.