Yidisher Visnshaftlekher Institut (YIVO) został założony w 1925 r. w celu prowadzenia badań naukowych nad historią i kulturą Żydów z Europy Środkowo-Wschodniej oraz wspierania języka jidisz.

Instytut posiadał 4 sekcje. Sekcja Filologiczna zajmowała się studiowaniem języka, literatury i folkloru. Znajdowała się w Wilnie przy ul Wiwulskiego. Na jej czele stał Max Weinreich. Sekcja Historii i Gospodarki, kierowana przez Tsherikovera oraz Yankeva Leshtshinskiego, miała siedzibę w Berlinie, a sekcja Pedagogiczna - w Warszawie.

W styczniu 1941 r. sekcję wileńską włączono do Akademii Nauk LSSR. Po zajęciu miasta przez Niemców YIVO został zamknięty. Naziści planowali wywieźć cenne zbiory do Rzeszy. Jednak Żydzi wyznaczeni do selekcjonowania zasobów instytutu ocalili część materiałów. Po II wojnie światowej zostały one wysłane do Nowego Jorku. 

Więcej na ten temat w YIVO Encyclopedia.

Print