מוצגי יודאיקה במוזיאונים: הטלאי הצהוב 

מוזיאון Xawery Dunikowski, מחלקת ארכיון המדינה בוורשה, רחוב פולאבסקה, Puławska, 02-707, 113a ורשה.

סרט יהודי עם מגן דוד, ורשה; העתק, עשוי ע"י המהנדס סטראחוצקי, ,Strachocki בשנת 1953,MHW 10857

[תרגום: פז גבאי, תיכון עירוני ט', תל אביב, 2011]
 

Print