Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z partnerami lokalnymi zapraszają na drugą edycję uroczystych prezentacji oznakowań cmentarzy żydowskich. Nowe oznakowania zostaną zaprezentowane w 5 województwach.

Podczas uroczystości po raz pierwszy zostaną zaprezentowane znaki tablic informacyjnych, stojących na terenie cmentarzy żydowskich. Na tablicach w kształcie nawiązującym do macewy obok napisu informacyjnego zastosowano nowoczesną formę upamiętnienia w postaci znaku QR, odsyłającego do szerszej charakterystyki nekropolii na portalu zabytek.pl.

We wrześniu odbędą się dwie ceremonie:

  • 21 września 2022, godz. 12.00 – Janów Lubelski (woj. lubelskie), ul. Wojska Polskiego
  • 29 września 2022, godz. 12.00 – Brzozów (woj. podkarpackie), ul. Zdrojowa

Kolejne uroczystości zaplanowane są w październiku i listopadzie:

W każdej miejscowości ceremoniom towarzyszy bogaty program edukacyjny adresowany do lokalnej społeczności, który pozwoli uczestniczkom i uczestnikom poznać inny wymiar historii swoich miejscowości oraz poszerzyć wiedzę na temat tradycji związanych z cmentarzami żydowskimi. Szkoły podstawowe biorące udział w programie, otrzymają do własnych działań zestawy edukacyjne pt. „Muzeum w pudełku. Miasteczko Malki”, zawierające repliki obiektów i archiwalne zdjęcia ze zbiorów Muzeum POLIN, pozwalające na rozegranie w klasach 4-6 edukacyjnej gry planszowej. Projekt akcji społeczno-edukacyjnej towarzyszącej ceremoniom na cmentarzach przewiduje realizację warsztatów w każdym z województw (do 2024 roku).

Sprawdź, jakie miejscowości odwiedziliśmy w 2021 roku.

Prezentacja oznakowań cmentarzy jest wynikiem współpracy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Cmentarze zostały upamiętnione w ramach realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ceremonie oraz program towarzyszący realizowane są w ramach programu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe (Komponent IV: Sąsiedzi: przedmioty, ludzie, opowieści, Priorytet 2: Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich), możliwego dzięki grantowi udzielonemu Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy. Celem projektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez programy edukacyjne i kulturalne.

Partnerami działań w poszczególnych miejscowościach są: Janowskie Stowarzyszenie Ławeczka DialoguFundacja Muzeum Historii FotografiiNadleśnictwo Brzozów, Nadleśnictwo Goleniów, Nadleśnictwo StarogardTowarzystwo Przyjaciół Brzozowa-Zdroju, Urząd Miejski w Oleśnie we współpracy z koordynatorkami i koordynatorami lokalnymi, szkołami oraz zaprzyjaźnionymi instytucjami lokalnymi.

 

Organizatorzy: 

Partnerzy lokalni:

 


 

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.orgwww.gov.pl


 


 

Print