Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów

Udział Żydów w ogóle mieszkańców,

wyrażony odsetkiem

1661   60 6,6
1799   653 20,0
1827   1150 30,7
1865   1860 46,0
1897   2696 44,2
1904   3519 50,3
1921 6426 2881 44,8

 

Print