רוטונדה - בית הסוהר ומתקן החקירות הנאצי -
זמושץ', זכרונותיו של יקותיאל

בשנת 1940, במבנים שכונו "הרוטונדה של זמושץ'" ושנבנו בשנות 1825-31 ובהם סוללות תותחים, הקימו הנאצים בית סוהר שנועד לעריכת חקירות (Gefangenen-Durchgangslager Sipo).
בית סוהר זה שימש גם כמרכז עבור פולנים שהוגלו ממקומות שונים במרחבי איזור זמושץ'.
האתר הזה היה מוגן ע"י חומות ותעלות, ובנוסף לכך גודר ע"י הנאצים בחוטי תיל דוקרניים ובטבעת עמדות שמירה מאויישות. סביב חצר בית הסוהר נמצאו 19 תאי אסירים בשטח של 20 מ².
הרוטונדה הפכה למקום עינויים לאלפי פולנים ואזרחי ברית המועצות. הם היו נתונים לחקירות אכזריות של הנאצים בתוך בית הסוהר וגם כמקום מושבו של הגסטאפו, ברח' Przybyszewski.
אסירים רבים מתו כתוצאה מהעינויים שבוצעו בהם בעת החקירות. האסירים נשלחו בחלקם למחנות ריכוז.
באתר זה נערכו גם הוצאות להורג המוניות.
לרוטונדה היו מובאים גם יהודים. בין היתר הושמדו כאן 30 נציגי האינטליגנציה היהודית שהואשמו בשיתוף פעולה עם הקומוניסטים.
לרוב היו אלה משפחות של עסקני השמאל שברחו לברית המועצות זמן קצר לאחר פרוץ המלחמה.
ב- 15 באוגוסט שנת 1940, ערכו הגרמנים סלקציה בין היהודים על מנת לברור מתוכם את אלה המסוגלים לעמוד בתנאי עבודות כפייה במחנות הריכוז.
חמישה ימים לאחר מכן הגיעו לרוטונדה 888 איש, ש- 64 מתוכם נשלחו למחנה ריכוז בבלזץ, ואילו 798 מהם הועמדו לפקודת משרד העבודה המקומי. שאר 26 האנשים שוחררו כבלתי מסוגלים לעבודות פיזיות.
באביב שנת 1943 הוצאה להורג בירייה בשטח הרוטונדה קבוצת עובדים יהודים ממחנה עבודות הכפייה ביאנוביצה (JANOWICE), מחנה שחוסל קודם לכן.
ב-30 באפריל שנת 1943 חיסלו הגרמנים באותו מקום קבוצת עובדים ממפעלי ZIPSER, ובימים שבין 16- 20 באוקטובר 1943 נרצחו מעל 200 בעלי מלאכה יהודים ועוזריהם שעבדו ברח' זמנהוף (ZAMENHOF) ובמבנה הישן של המלון "ויקטוריה".
ההוצאות להורג בוצעו ללא הפסק משך כל זמן תיפקודו של בית הסוהר. אפילו בחודש יולי 1944, כמה ימים בלבד לפני שחרור המקום ע"י הצבא האדום, ירו הנאצים בכל אסיר חמישי.
גוויות הנרצחים נטמנו בקברים המוניים, ולפעמים שרפו אותן, ואת האפר פיזרו בתעלה.
בשנת 1945 התגלו קברים ובהם שכבות של שומן אדם בעומק של כ- ½1 מטר, שהפיצו ריח נוראי.
מימדי ההמתה הגבוהים החמירו והרעו עוד יותר את התנאים הסוציו-סניטריים הקשים ששררו במקום, וביניהם גם המחסור במים והמחלות המדבקות.
הערכת האירועים מצביעה על כך שדרך בית הסוהר ברוטונדה עברו מעל 50,000 איש אישה וכ- 8,000 מהם הומתו.
מאז שנת 1947 המקום משמש כמוזיאון מרטירולוגי של איזור ZAMOŚĊ -ROTUNDA.
סביב החומות הוקם בית עלמין של קורבנות פשעי הנאצים, אזרחים, חיילי ה-ARMIA KRAJOWA (המחתרת הפולנית), חיילי הצבא האדום ויהודים.
בבית העלמין הזה נטמנו גם גופות החיילים היהודים בצבא הפולני שנפלו בקרבות עם הנאצים בפרוץ המלחמה בשנת 1939.

[תרגום: יעקב קירשבראון, 2011]
 

Print