המחנה הנאצי לעבודות כפייה ברח' לוקאשינסקי,Łukasinski 

באביב שנת 1940, הקימו הנאצים מעל לסוללת המגן הדרומית של המבצר, מחנה עבודות כפייה שנקרא בשפה היום יומית "המחנה na wykręcie" או ""kawaler. המחנה נמצא תחילה בפיקודו של ה- Wasserwirtschaft (משרד האחראי על עניני המים) של זמושץ'.
במחנה זה הוחזקו כמה מאות בני אדם ממוצא יהודי ובתוכם גם יהודים שגורשו מעיירות וערים: ז'ולקייבקה, פלניצה, גלובנה, וארשה ואוטווצק (Żòłkiewki,
Falenicy, Głowna. ,Warszawy, Otwocka).
בסתיו שנת 1940 הובאה למחנה קבוצה של 150 עובדים מבלזץ (Bełżec ). האסירים שוכנו ב- 5 תאים בגודל 5x25 מ', עם חלונות הפונים לחצר הקסרקטין הישן.
האסירים נוצלו לייבוש ביצות שעל שפת הנהר abuńkaŁ. בנוסף לכך, החל מחודש אוקטובר 1940, הועסקו כ- 40 האסירים בפריקת פחם מרציף הרכבת שבשטח הקסרקטין ברחוב Obwodowa.
הבעיה הממשית הייתה באמצעי הדיכוי שנקט צוות המחנה כנגד האנשים. לדוגמה, אסירים אולצו לשתות מי-בוץ, לאכול עשב ובשר כלבים וחתולים שנצודו ע"י השומרים.
בעקבות כל אי-ציות כלשהו או עבירה קטנה כלשהי הוענשו האסירים בעונש מלקות והצלפות.
השנואים ביותר היו המפקד הגרמני של המחנה והכפוף לו - המפקד היהודי שכונה בשם "Negus".
בלילות חל איסור מוחלט של יציאה לבית-שימוש, דבר שגרם סבל רב לאסירים שסבלו מבעיות שלפוחית השתן. את צרכיהם הפיזיולוגיים הם נאלצו לרוקן לתוך כלי האוכל.
בחודש אוקטובר שנת 1940 עברה השליטה במחנה לידי אגף הבנייה של חיל האוויר הגרמני, ה-Bauleitelung der Luftwafe, ובמקביל להכנות של גרמניה להתקפה על ברית המועצות, הופנו העובדים לעבודות סלילת שדה תעופה בכפר Mokre.
לאחר מספר שבועות הועבר המחנה לצריפים שבפינת רחובות .Lwowska - Obwodowa באמצע שנת 1941 חלק מהאסירים שוכן בצריפים בכפר Mokre והפיקוד על המחנה נמסר ל- Walter Reupert.
לאחר חיסול הגטו, פקדו על האסירים לערוך סדר ברובע היהודי לשעבר. במסגרת עבודות אלה הם פירקו מבנים וערכו מיון של הרכוש שנותר.
בתקופת פעולות הגירוש נשלחו חלק מהאסירים למחנות ההשמדה ובמקומם הביאו הגרמנים עובדים חדשים מזמושץ' ומ- Izbica.
לקראת סוף שנת 1942, עם בוא החורף, הגיעו למחנה קבוצות בודדות של יהודים שעד כה הסתתרו ביערות, אך תקוותם להינצל הייתה לשווא.
בתחילת שנת 1943, הועבר חלק מהאסירים למחנה
ב- Łabunie . בעקבות עבודות הפרך הרצחניות, המחלות וההוצאות להורג הייתה במחנה תמותה גבוהה.
בעת מגיפת הטיפוס בחודש מרץ 1943 הוצאו להורג כ- 100 איש בשטח ה-Rotunda של זמושץ'.
החל מראשית חודש מאי 1943 העבירו הגרמנים באופן רצוף ומתמיד למחנה ה- Luftwafe, אסירים ממחנות עבודות הכפייה האחרים שבסביבה.
ביום 31 במאי 1943, העבירו הנאצים כ- 400 אסירים שרוכזו במחנה למיידנק (Majdanek).
שני יהודים שהסתתרו הומתו בו במקום ביריות.
ההיסטוריה של המחנה הגיעה לקיצה.

[תרגום: יעקב קירשבראון, 2011]
 

Print