מחנה לעבודות כפייה ברח' ז'דנובסקה (zdanowskiej)

באמצע שנת 1941, הקימו הנאצים בסוף רח' ז'דנובסקה מחנה עבודת כפייה תחת ניהול המשרד לענייני המים.
כמה מאות אסירים יהודים שוכנו במקבץ של מספר צריפים.
האסירים נוצלו לעבודות ייבוש ביצות ליד הנהר Łabuńce ובהרחבת האפיק של נהרTopornice .
המחנה חוסל בשנת 1943.

[תרגום: יעקב קירשבראון, 2011]
 

Print