מחנה עבודות כפייה בזמושץ' - קארולובקה ( Zamościu-Karolówce)

לקראת סוף שנת 1941 הוקם מחנה עבודות כפייה על שטח החווה הקודמת בקארולובקה, תחת הפיקוד של הוורמאכט. בתקופה הראשונה לאחר הקמתו היה המחנה בעל אופי פתוח, והיו מגיעים אליו מדי יום קבוצות של עובדים יהודים, לרוב נשים מזמושץ'.
העובדים נוצלו לעבודות חקלאיות שנועדו לספק ירקות ופירות לקסרקטין של הוורמאכט.
תוך כדי עבודתם הוכו העובדים ואף שוסו בהם כלבים. בהתעללויות האלה בלט במיוחד גרמני אחד בשם Cens .
את הבלתי מסוגלים לעבודה היו רוצחים בירי בשטח הרוטונדה.
בחודש אוקטובר שנת 1942, לאחר חיסול גטו זמושץ', הוסב המקום למחנה סגור, ועל העובדים בו הוטלה המשימה לסדר את הרובע היהודי העזוב והריק.
המחנה התקיים עד חודש מאי שנת 1943. בעת חיסולו נשלחו כל האסירים שנמצאו בו למחנה עבודות כפייה של ה- Luftwafe ב- Planty.

[תרגום: יעקב קירשבראון, 2011]
 

Print