This article is not available in selected language.

Halberstam Salomon ben Natan

Salomon ben Natan Halberstam - Personal data
Date of birth: 1847
Date of death: 4th July 1905
Occupation: cadyk; rabin
Related towns: Bukowsko, Bobowa, Oświęcim, Nowy Wiśnicz

 

Halberstam Salomon (Szlomo) ben Natan  (1847 – 04.07.1905) – pierwszy cadyk w Bobowej. 

Salomon był synem Meira Natana (Nosona) Halberstama. W wieku 8 lat stracił ojca i znalazł się pod opieką dziadka, Chaima Halberstama z Nowego Sącza. Oprócz dziadka duży wpływ na jego duchowy rozwój miał Eliezer Horowitz ze Starego Dzikowa. W 1864 r. został rabinem w Bukowsku, w 1879 r. – w Oświęcimiu, a rok później w Wiśniczu. W 1892 r. przybył do Bobowej, gdzie utworzył jesziwę i która wkrótce stała się ważnym centrum chasydzkie. Salomon Halberstam stał się założycielem bobowskiej linii sądeckiej dynastii Halberstamów. Przybywali do niego Żydzi z całej Europy Wschodniej. Cieszył się autorytetem nie tylko wśród współwyznawców, ale i katolików. Bobowski cadyk był zagorzałym zwolennikiem edukacji religijnej, odrzucającym świeckie nauczanie. Po śmierci Salomona cadykiem bobowskim został jego syn Bencjon Halberstam.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.