Kohn Jakub

Jakub Kohn - Dane osobowe
Data urodzenia: 1869
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data śmierci: 1938
Miejsce śmierci: Częstochowa
Zawód: przedsiębiorca; działacz społeczny

Kohn Jakub (1869 Częstochowa – 1938 Częstochowa) – częstochowski przedsiębiorca i działacz społeczny.

Był synem Berka (Wilhelma) Kohna – pioniera industrializacji Częstochowy, pierwszego fabrykanta. Ukończył znane częstochowskie gimnazjum mieszczące się przy Alei Najświętszej Maryi Panny. Następnie wyjechał do Niemiec, gdzie uczył się litografii. Po powrocie w 1912 r. przejął rodzinne interesy. Zdecydował się jednak założyć własną fabrykę papieru.

Imponujący był jego pierwszy pomysł. Uruchomiona drukarnia miała przejąć rynek wydawnictw dewocyjnych po zlikwidowanej drukarni Jasnogórskiej (zaskakujący pomysł kupca żydowskiego pochodzenia). By zaś uniezależnić się od dostawców surowca i sprostać zapotrzebowaniu Kohn zdecydował o budowie papierni. Pomysł „sprzedał” kupcowi berlińskiemu Karolowi Ginsbergowi[1.1].

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w. Kohn wspólnie z Ginsbergiem przeprowadzili regulację rzeki Warty, która miała napędzać młyny ich wspólnej fabryki.

Siła uregulowanej wody skierowana była na napędzanie potężnych „amerykańskich” młynów kruszących drewniany surowiec, przetwarzających celulozową miazgę w papier. W papierni zamontowano pierwszą w naszym mieście maszynę parową. Młyn zatrudniał 25 osób, papiernia dalszych 67[1.2]

W 1890 r. jako ochotnik wstąpił do częstochowskiej Straży Ogniowej. W 1894 r. wybrano go jej naczelnikiem, a rok później członkiem Zarządu. Straż pożarna, jako forma oddolnej organizacji społecznej, była szykanowana przez władze carskie, które próbowały utrudnić jej funkcjonowanie. Kohn doprowadził do odrzucenia propozycji, by częstochowska straż wstąpiła do Wszechrosyjskiego Związku Straży Pożarnych, na co nalegały zaborcze władze administracyjne. Próbował także doprowadzić do powstania związku polskich straży pożarnych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, za swoją działalność został uhonorowany najwyższymi polskimi odznaczeniami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta (1929) oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Kohn przeszedł na katolicyzm. Został pochowany na częstochowskim cmentarzu Kule

Bibliografia:

  • Berezwodka D, Jews in Industry, [w:] The Jews of Częstochowa (Częstochowa, Poland), translation of Tshenstokhover Yidn, red. R. Mahler, 1947 [online] http://www.jewishgen.org/yizkor/Czestochowa1/cze047.html [dostęp: 11.04.2014].
  • Jakób Kon[w:] Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, red. J. Sętowski, Częstochowa 2005, ss. 143–144.
  • Kapsa J., Portret strażaka, [w:] Gazeta Częstochowska [online] http://www.gazetacz.com.pl/drukuj.php?id=748 [dostęp: 11.04.2014].
Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Cyt. za: Kapsa J., Portret strażaka, [w:] Gazeta Częstochowska [online] http://www.gazetacz.com.pl/drukuj.php?id=748 [dostęp: 11.04.2014].
  • [1.2] Cyt za: Kapsa J., Portret strażaka, [w:] Gazeta Częstochowska [online] http://www.gazetacz.com.pl/drukuj.php?id=748 [dostęp: 28.02.2019].
In order to properly print this page, please use dedicated print button.