Rolat Zygmunt

Zygmunt Rolat - Dane osobowe
Data urodzenia: 1 lipca 1930
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Zawód: biznesmen; działacz społeczny; filantrop

Rolat Zygmunt (ur. 01.07.1930, Częstochowa) – biznesmen, działacz społeczny i filantropijny. Przewodniczący Światowego Stowarzyszenia Żydów Częstochowian i Ich Potomków.

Zygmunt Rolat urodził się w Częstochowie i dorastał w domu przy alei Najświętszej Maryi Panny. W czasie wojny trafił do częstochowskiego getta, a po jego likwidacji do obozu pracy Hasag Pelcery (położonym na terenie późniejszego Wełnopolu). Jego matka i starszy brat Jerzy zostali zamordowani przez Niemców. W częstochowskim getcie zginęła też jego polska niania, która nie chciała opuścić małego Zygmunta.

Po wojnie Rolat wyjechał z Polski. Początkowo przebywał we Francji, a następnie w Niemczech. W 1948 r. przyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie skończył studia prawnicze i założył własną firmę transportową, a następnie spedycyjną. Osiągnął ekonomiczny sukces i zajął się działalnością społeczną i filantropią. Do Polski przyjechał po raz pierwszy w latach 60. XX wieku. W latach 80. XX w. utrzymywał kontakt z wieloma działaczami Solidarności. Zajął się wspieraniem badań historii częstochowskich Żydów. Finansował i promował badania naukowe dotyczące historii miasta, umożliwił wydanie szeregu książek i albumów o Częstochowie i jej żydowskich obywatelach.

Jako mecenas kultury wspierał miejscowych artystów i działające na terenie miasta instytucje kulturalne. Zainspirował i sfinansował – przy współpracy z Akademią im. Jana Długosza, Muzeum i Archiwum Częstochowskim – wystawę Żydzi – Częstochowianie, ukazującą współistnienie społeczności żydowskiej i katolickiej w Częstochowie przed II wojną światową. Jej uzupełnieniem było wydanie albumu pod tym samym tytułem. Wystawa była pokazywana m.in. również w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Houston, Filadelfii, Toronto i innych miastach amerykańskich oraz kanadyjskich.

Zygmunt Rolat wspierał również opiekę nad miejscami pamięci – cmentarzem przy ul. Złotej, grobami pomordowanych przy ul. Kawiej oraz dawną fabrykę Peltzera, która w czasie wojny była niemieckim nazistowskim obozem pracy. Podjął także prace nad stworzeniem Muzeum Żydów Częstochowian. To dzięki jego staraniom w Filharmonii Częstochowskiej wystąpił Joshua Bell, wybitny wirtuoz amerykański, grając na należących niegdyś do Bronisława Hubermana skrzypcach Stradivardiusa.

Zygmunt Rolat jest m.in. przewodniczącym amerykańskiego komitetu wspierania budowy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, członkiem Komitetu Wykonawczego oraz Rady Gubernatorów Uniwersytetu Ben Guriona, członkiem zarządów wielu instytucji, wśród nich Fundacji Kościuszkowskiej, członkiem Rady Chrześcijańskiej Unii Absolwentów Teologii w Berkeley w Kalifornii. Był inicjatorem powstania Światowego Stowarzyszenia Żydów Częstochowian i Ich Potomków z siedzibą w Nowym Jorku, którego jest przewodniczącym[1.1]

W 2008 r. za swoją działalność został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W 2012 r. otrzymał z rąk prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka tytuł Honorowego Obywatela Miasta.

 

Drukuj
Przypisy
In order to properly print this page, please use dedicated print button.