Lipkin Izrael ben Zeew

Izrael ben Zeew Lipkin - Dane osobowe
Data urodzenia: 3 września 1810
Miejsce urodzenia: Żagory
Data śmierci: styczeń 1883
Miejsce śmierci: Królewiec
Zawód: rabin
Powiązane miejscowości: Wilno

Lipkin Izrael ben Zeew, Salanter (3.09.1810 Zagory, Litwa – styczeń 1883 Królewiec) – rabin, twórca musaryzmu. Uczył się w Salancie (Litwa) u rabinów Cewiego Hirsza Brojda i Cendela. W 1840 r. został rektorem jesziwy w Wilnie. Wkrótce założył tam własną szkołę, w której rozwijał i głosił swoją doktrynę, zwaną musaryzmem. Opierała się ona na studiowaniu klasycznej żydowskiej literatury etycznej, samodoskonaleniu się i samopoznaniu, także na drodze ascezy. Lipkin założył także instytucję o nazwie „bet musar”, gdzie była dyskutowana jego doktryna. W 1857 r. przeniósł się do Niemiec. Zamieszkał najpierw w Halberstadt, a później w Królewcu. Od 1860 r. przebywał w Memlu (obecnie Kłajpeda), gdzie rozpoczął wydawanie czasopisma „Ha-Tewuna” (hebr. Rozumienie), mającego propagować musaryzm. W latach 1880–1882 przebywał w Paryżu, resztę życia spędził w Królewcu. Zasady musaryzmu zostały zawarte w Igeret ha-musar (hebr. List o musaryzmie) oraz w wydanym w 1900 r. zbiorze dwudziestu dwóch listów, zatytułowanym Or Jisrael (hebr. Światło Izraela).

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.