This article is not available in selected language.

Dawid Leib ben Arie -

- Dawid Leib ben Arie - Personal data
Date of birth: 1650
Date of death: 1696
Occupation: rabin
Related towns: Lida, Ostróg, Lwów, Moguncja, Amsterdam

Dawid ben Arie Lejb z Lidy (ok.1650 – 1696) – rabin.

Pochodził z rabinackiej rodziny z terenów Litwy. W latach 1671–1677 sprawował funkcję rabina Lidy. W kolejnych latach był rabinem w Ostrogu, w Moguncji (do 1681) i wreszcie w gminie aszkenazyjskiej w Amsterdamie. Dawid ben Arie Lejb napisał wiele ksiąg, spośród których dużą popularność osiągnęła księga o studiowaniu Tory – Ir Dawid (hebr. Miasto Dawida). Po oskarżeniach o plagiat oraz o sympatie sabataistyczne Dawid ben Arie Lejb został zmuszony do opuszczenia Amsterdamu. Udało mu się udowodnić swoją niewinność na Sejmie Czterech Ziem (hebr. Waad Arba Aracot), stanowiska rabina nie odzyskał. Zamieszkał we Lwowie. W późniejszych latach jeden z jego synów, Pesachian, oraz wnuk, Dawid Beniamin, pełnili również funkcję rabina Lidy.  

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.