Kaliszer Cwi Hirsz

Cwi Hirsz Kaliszer - Dane osobowe
Data urodzenia: 1795
Miejsce urodzenia: Leszno
Data śmierci: 1874
Miejsce śmierci: Toruń
Zawód: teolog; rabin

Kaliszer Cwi Hirsz (1795 Leszno – 1874 Toruń) – teolog, rabin.

Kaliszer był uczniem rabina Akiwy Egera. Należał do przeciwników judaizmu refomowanego. Od 1824 r. aż do śmierci pełnił funkcję rabina Torunia. Był jeden z pierwszych rzeczników powrotu Żydów do Palestyny. Ogłosił w 1832 r. deklarację, że przed przyjściem Mesjasza Żydzi powinni powrócić z wygnania do Palestyny. Publikował prace na temat halachy i filozofii religii. Zyskał sławę dzięki Driszat Cijon (hebr. Przywrócenie Syjonu, 1862), tekstu ze wskazówkami na temat powrotu do Palestyny, odbudowy świątyni, a także uprawy roli. Te idee spotkały się z dużym zainteresowaniem. We Frankfurcie powstał Chewrat Jiszuw Erec Israel (hebr. Stowarzyszenie Osadników w Kraju Izraela), a w później w Berlinie Colonisations-Verein für Palestina. Na tym gruncie powstał później ruch Chowewej Syjon. 

Kaliszer przeszedł do historii jako Mewaser Cijon (hebr., Zwiastun Syjonu). Pubikował także teksty w prasie, m.in. w „Ha-Magid”, „Ha-Lewanon” czy „Ha-Iwri”.

 

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.