This article is not available in selected language.

Glazman Josef

Josef Glazman - Personal data
Date of birth: 1912
Place of birth: Olita
Date of death: 7th October 1943
Occupation: partyzant w getcie
Related towns: Wilno

Glazman Josef (1912 Olita – 07.10.1943) – dowódca partyzantów w wileńskim getcie.

Urodził się w 1912 r. Olicie. Zanim przeniósł się do Wilna, był redaktorem czasopisma „Ha-Medina”. Podczas II wojny światowej znalazł się w getcie wileńskim, gdzie został dowódcą policji i przewodniczącym organizacji Betar. Jego działalność przyczyniła się do powstania FPO (jid. Farejnikte Partizaner Organizacje) konspiracyjnej grupy organizującej zbrojny opór wobec Niemców w getcie wileńskim. Glazman był m.in. odpowiedzialny za zbieranie materiałów na temat sił niemieckich i litewskich. Został zabity w październiku 1943 r. podczas wyprowadzania grupy partyzantów z getta do lasu. 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.