Lewak Jakub

Jakub Lewak - Dane osobowe
Zawód: skrzypek
Powiązane miejscowości: Łódź, Pabianice

Lewak Jakub (? – ?) – skrzypek.

Był ojcem Arnolda. W latach 1912–1914 koncertmistrz orkiestry niemieckiego teatru Thalia przy ul. Dzielnej w Łodzi. Od powstania w 1915 r. Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej był członkiem zespołu pierwszych skrzypiec. Dojeżdżał też do Pabianic, gdzie uczył gry na skrzypcach w Szkole Muzycznej Eleonory Bromirskiej. Był członkiem zarządu Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Muzyków Orkiestrowych w Łodzi.

Bibliografia:

  • Pellowski A., Kultura muzyczna Łodzi do 1918 roku, Łódź 1994.
  • Polska Artystyczna. Kalendarz – informator muzyczny, literacki, sztuk plastycznych, teatralny i kinematograficzny na 1923/24 r., red. M. Skolimowski, Warszawa [1923].

Tekst na podstawie publikacji: Błaszczyk L.T., „Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku. Słownik biograficzny”, Warszawa 2014 (książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce).

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.