This article is not available in selected language.

Szabsaj Izydor

Izydor Szabsaj - Personal data
Date of birth: 5th May 1908
Place of birth: Słonim
Occupation: muzyk
Related towns: Wilno, Warszawa, Szczecin, Wrocław, Bytom

Szabsaj Izydor Izrael (5.05.1908 Słonim – ?) – pianista, dyrygent. Był bratem Ludwika i Michała. Kształcił się początkowo w grze na fortepianie pod kierunkiem Marceliny Kimontt-Jacynowej, a w dyrygenturze – u Adama Wyleżyńskiego w Konserwatorium Muzycznym w Wilnie. Ukończył je w 1933 r., w latach 1934–1935 uzupełniał studia muzyczne w klasie dyrygentury Waleriana Bierdiajewa w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Po II wojnie światowej był od 1946 r. dyrygentem w Teatrze Komedii Muzycznej w Szczecinie, a następnie przez kilka lat dyrygentem w Państwowej Operze we Wrocławiu. W latach 1954–1957 zajmował analogiczne stanowisko w Państwowej Operze Śląskiej w Bytomiu. W 1957 r. wyemigrował z Polski.

Bibliografia

„Almanach Sceny Polskiej” 1953/1954 – 1956/1957.

Ankudowicz-Bieńkowska M., Polskie życie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej, Olsztyn 1997.

Błaszczyk L.T., Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX I XX wieku, Kraków 1964.

Dziesięciolecie Konserwatorium Muzycznego w Wilnie 1923–1933, Wilno 1933.

Tekst na podstawie publikacji: Błaszczyk L.T., „Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku. Słownik biograficzny”, Warszawa 2014 (książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce).

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.