This article is not available in selected language.

Wolfsthal Emma

Emma Wolfsthal - Personal data
Date of birth: 16th June 1893
Place of birth: Lwów
Occupation: muzyk
Related towns: Szczecin, Bytom

Wolfsthal Emma (16 VI 1893 Lwów – ?) – skrzypaczka wirtuoz, pedagog. Była córką Maurycego, siostrą Bronisława. Kształciła się pod kier. ojca w Konserw. Galic. Tow. Muz. we Lwowie. Kontynuowała studia muz. w Akademii Muz. w Berlinie. Koncertować zaczęła wcześnie i występowała we Lwowie, w Krakowie i wielu miastach Europy, m.in. w 1908 w Wiedniu, a następnie w Berlinie, Lipsku, Dreźnie, Monachium, Londynie. Czynna była w rodzinnym mieście od 1920 jako drugi koncertmistrz orkiestry Opery w Teatrze Wielkim oraz jako pedagog, w l. 30. w Konserw. Polskiego Tow. Muz. Za pierwszej i drugiej okupacji radzieckiej pracowała w operze. W 1946–1947 pracowała w Teatrze Komedia Muzyczna w Szczecinie. Przeniosła się następnie na Śląsk i od 1947 była członkiem orkiestry Państwowej Opery Śląskiej w Bytomiu.

„Przegląd Muzyczny, Teatralny i Artystyczny” 1906 nr 9/10; Ilustrowany almanach artystyczno-literacki, Lwów 1911; Kalendarz muzyczny na rok 1930/31, Warszawa 1930; „Almanach Sceny Polskiej” 1946/1947; EM PWM XII; L. i T. Mazepa, Szliah do Muzicznoj Akademii u Lwowi, t. I, Lwiw 2003.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.