This article is not available in selected language.

Vogelstein Rosa

Rosa Vogelstein - Personal data
Date of birth: 1846
Date of death: ca. / around 1920
Occupation: emancypantka; aktywistka
Related towns: Szczecin, Pilzno, Wrocław

Vogelstein Rosa, z domu Kobrak (1846, Śląsk – ok. 1920) – niemiecka emancypantka i aktywistka żydowskiego pochodzenia.

Dzieciństwo spędziła we Wrocławiu, gdzie w 1869 r. wyszła za mąż za rabina dr. Hermana Vogelsteina. Do 1880 r. małżeństwo mieszkało w Pilznie, skąd Vogelsteinowie przeprowadzili się do Szczecina. 

Rosa Vogelstein zainteresowała się ruchem kobiecym głównie dzięki przyjaźni z Auguste Schmidt (1833–1902) – współzałożycielką i przewodniczącą Powszechnego Niemieckiego Stowarzyszenia Kobiet (PNSK). W 1894 r. utworzyła Szczecińskie Stowarzyszenie Kobiet (SSK). Od 1898 r. kierowała w SSK świetlicami dla dziewcząt, brała też udział w pracach wydziału pomagającego ubogim kobietom w połogu (powstał w 1900 r.) oraz wydziału pomagającego rodzinom, w których choroba kobiety uniemożliwiała jej zajmowanie się domem (powstał w 1903 r.). Występowała także z publicznymi odczytami.

Vogelstein stanęła również na czele Żydowskiego Stowarzyszenia Kobiet – szczecińskiej organizacji kobiecej w gminie żydowskiej. Zanim została przewodniczącą, działania ŻSK pokrywały się zasadniczo z tradycyjną rolą kobiety w gminie, gdyż organizacja zajmowała się urządzaniem pochówków kobiet oraz opieką nad chorymi i ubogimi Żydówkami. Działalność Vogelstein włączyła ŻSK w nurt nowoczesnego ruchu kobiecego. W ramach Stowarzyszenia udało jej się zorganizować w 1903 r. komisję ds. opieki nad pracującymi kobietami, która zajmowała się organizacją kursów doszkalających, biblioteki i wieczorków towarzyskich.

Bibliografia:

  • Chlebowska A., Przedstawicielki gminy żydowskiej w Szczecinie wobec ruchu kobiecego na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX oraz XX wieku, red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński, Warszawa 2007, ss. 240–246.
Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.