Finkel Nosson Zwi

Nosson Zwi Finkel - Dane osobowe
Data urodzenia: około 1850
Miejsce urodzenia: Rosienie
Data śmierci: 1927
Zawód: działacz; rabin
Powiązane miejscowości: Wilno, Kielmy, Telsze, Kowno, Hebron, Jerozolima

Finkel Nosson Zwi (1849 albo 1850 Rosienie – 1927 w Palestyna) – słynny żydowski działacz i rabin.

Finkel przez długi czas uczył się w Wilnie, później przeniósł się do Kielm i w wieku 15 lat poślubił córkę tamtejszego rabina. W miasteczku zetknął się z Symchą Zisslem Ziwem, uczniem rabina Izaaka Salantera, i zaangażował się w ruch Musar.

Finkel był założycielem seminarium rabinackiego w Telszach. Ponadto założył akademię dla kandydatów na rabinów w Wiliampolu i zreorganizował tamtejsze seminarium rabinackie.  W 1881 r. z jego inicjatywy powstała w Słobódce (obecnie w granicach Kowna) znana jesziwa. Wielu studentów słobódzkiej jesziwy sprzeciwiało się propagowaniu idei musaryzmu, dlatego w 1897 r. Finkel razem z tymi, którzy go popierali, opuścił bejt ha-midrasz i założył nową szkołę o nazwie Keneset Yisra’el. Pozostali uczniowie i ich nauczyciele – przeciwnicy musaryzmu – nazwali swoją jesziwę Keneset Bet Yitshak (nazwa miała upamiętnić rabina Izaaka Spektora).

W 1924 r. razem z rabinem Mordechajem Epsteinem Finkel założył jesziwę w Hebronie. Przeniesienie słobódzkiej szkoły miało związek z wydaniem w 1924 r. edyktu nakładającego na studentów obowiązek wojskowy. Szkołę później przeniesiono z Hebronu do Jerozolimy po zamieszkach w 1929 r., nazywanych „hebrońską masakrą”, w których zginęło wielu uczniów.

Rabin Finkel był znany ze swojej działalności edukacyjnej. Dziesięć miesięcy w roku spędzał ze swoimi uczniami, których znajdował nie tylko na Litwie, lecz także w całej Europie. Wielu z jego uczniów stało się znaczącymi przedstawicielami judaizmu ortodoksyjnego w Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Pomimo że nie wydał ani jednej książki, jego teksty poświęcone etyce i moralności wydrukowano pod tytułem „Or ha-Cafun”  (pol. „Ukryte światło”).

Synem Nossona Finkla był Eliezer Finkel (1879–1965) związany z jesziwą w Mirze.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.