Gordon Eliezer

Eliezer Gordon - Dane osobowe
Data urodzenia: 1841
Miejsce urodzenia: Czerniany
Data śmierci: 1910
Miejsce śmierci: Londyn
Zawód: rabin
Powiązane miejscowości: Kielmy, Telsze, Słobódka

Eliezer Gordon (1841 Czerniany – 1910 Londyn) – znany rabin, założyciel jesziwy w Kielmach.

Urodził się w 1841 r. w małym miasteczku okolicach Wilna. W młodości studiował w jesziwie na Zarzeczu w Wilnie, a następnie udał się na nauki do rabina Izraela Salantera do Kowna.

W 1874 r. został rabinem w Kielmach. Tu mieszkał przez 9 lat i ufundował jesziwę. W 1883 r. przeniósł się do Słobódki, a po sześciu miesiącach – do Telsz, gdzie oprócz objęcia stanowiska rabina został też dyrektorem miejscowej jesziwy. Gordon wprowadził nowoczesne metody nauczania w jesziwie, które zostały wprowadzone do wielu szkół tego typu nie tylko na Litwie. Rabin podzielił studentów na klasy według wieku i poziomu intelektualnego. Zatrudnił w jesziwie nauczyciela etyki, który śledził duchowy rozwój studentów i kształtował charaktery według zaleceń rabina Salantera.

Po pożarze w 1908 r., który strawił wiele drewnianych domów i jesziwę, dwa lata później Gordon wyjechał do Berlina i Londynu, by zebrać fundusze na odbudowę zniszczonych budynków. Podczas pobytu w Londynie miał atak serca, wskutek którego zmarł. Na jego pogrzeb w stolicy Anglii przyszło ok. 50 tys. żałobników. Gordon został pochowany na londyńskim Edmonton Federation Cemetry.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.