Na terenie dawnego cmentarza żydowskiego w Skokach powstał pomnik upamiętniający tamtejszą społeczność żydowską.

O inicjatywie Gminy Skoki poinformowała nas mieszkanka miasta, pani Monika Skowrońska-Iwan. Na tamtejszym cmentarzu żydowskim znajdującym się przy ul. Antoniewskiej uporządkowano teren, dawne granice oznaczono niewielkimi betonowymi słupkami oraz postawiono pomnik upamiętniający żydowską społeczność Skoków. Monument ma formę horyzontalnie ułożonej z kamieni gwiazdy Dawida, w której po środku umieszczono dwa duże głazy z inskrypcjami. Pierwszy z nich informuje o znaczeniu cmentarza w judaizmie:

„Dla wyznawców judaizmu cmentarz (kirkut) to miejsce święte i nienaruszalne, gdzie zmarli czekają na przyjście Mesjasza. Ten i inne cmentarze tworzą uniwersum pamięci. Sprawiają, że zastanawiamy się nad ulotnością i pięknem fenomenu życia. Przypominają o ciągłości pokoleń, o wypełnianiu się ludzkich losów i historii powszechnej. Istnieje zależność między kulturą pamięci a kulturą życia. Pamiętamy, aby zapobiec powtórzeniu się tego, co złe, i zachować to, co dobre. Pamięć powinna być przejawem sumienia, miłości  życia i mądrości. Troska o każdy grób jest fundamentem więzi między żywymi i umarłymi oraz umacnia ponadczasową wspólnotę ludzką i godność człowieka”.

Na drugim głazie widnieje cytat z Księgi Izajasza w językach polskim i hebrajskim:

„Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem”.

Autorem pomnika jest prof. Janusz Marciniak z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

To nie jedyna inicjatywa włodarzy miasta Skoki przywracająca pamięć o żydowskich mieszkańcach Skoków. W ubiegłym roku w listopadzie w ramach obchodów 650-lecia lokacji miasta odbyło się nabożeństwo ekumeniczne oraz uroczyste spotkanie przedstawicieli czterech wyznań: katolickiego, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-augsburskiego oraz judaizmu. Wzięli w nim udział m.in. kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego – proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie ksiądz major Tadeusz Jelinek, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu ksiądz Marcin Kotas, Wiceprzewodnicząca Zarządu i Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP Alicja Kobus, dr Paweł Mazur ze Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP filia w Poznaniu, członkowie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich oraz prof. dr hab. Jan Taylor, badacz historii Szkotów na ziemiach polskich.

Uroczystość zwieńczyło odsłonięcie pamiątkowej tablicy w przedsionku kościoła, posadzenie przy kościele pięciu wierzb i umieszczenie polnych kamieni upamiętniających dawnych mieszkańców miasta: luteran, braci czeskich,  kalwinów, katolików i wyznawców judaizmu.

Wielokulturowa historia miasta i gminy była też inspiracją dla Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej (TMMSiZS) do zorganizowania prelekcji „Skoki – dawne miasto wielu kultur” w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki.

Na podstawie:

Drukuj