Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język hebrajski tekstów dotyczących historii i kultury Żydów polskich.

Materiał do przetłumaczenia to 74 teksty o objętości od 300 do 380 stron po 1800 znaków ze spacjami każda. Teksty to w większości opisy cmentarzy znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oczekuje, że Wykonawca będzie posiadał doświadczenie w tłumaczeniu tekstów z języka polskiego na język hebrajski oraz miał ukończone studia hebraistyczne w Polsce, studia wyższe w języku hebrajskim w Polsce lub za granicą (pierwszego lub drugiego stopnia, studia doktoranckie, studia podyplomowe) lub która posiadał uprawnienia tłumacza przysięgłego języka hebrajskiego. Zachęcamy do zgłaszania oferty również osoby mogące przedstawić opublikowane autorskie tłumaczenia na język hebrajski.

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 31 maja 2022 r. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia przetłumaczonych tekstów w dwóch etapach:

I etap: od dnia podpisania umowy do 1 marca 2022 r., 37 przetłumaczonych tekstów,

II etap: od 1 marca do 31 maja 2022 r., 37 przetłumaczonych tekstów.

Ze szczegółami zapytania ofertowego można zapoznać się tutaj.
Na zgłoszenia czekamy do 15.11.2021 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i składania zgłoszeń!

Drukuj