22 grudnia 2018 r. w Jerozolimie zmarł Symcha Rotem (wcześniej Ratajzer), ps. „Kazik”, członek Żydowskiej Organizacji Bojowej, uczestnik powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 grudnia 2018 r. w kibucu Harel.

Przeczytaj więcej o legendarnym bojowcu ŻOB >>

Drukuj