Bibliografia

Poniższa bibliografia stanowi wybór publikacji podejmujących zagadnienia związane z szeroko pojętymi historią, kulturą oraz dziedzictwem materialnym i niematerialnym polskich Żydów. Zaprezentowana literatura służyć ma różnym celom badawczym (w tym także badaniu stosunków polsko-żydowskich oraz zagadnień związanych z antysemityzmem i jego przejawami). Zawiera również wydawnictwa źródłowe, pamiętnikarskie oraz wspomnieniowe, stanowi także wybór literatury pięknej. Lista zaktualizowana do ok. 2010 r., pracujemy nad jej uzupełnieniem.

In order to properly print this page, please use dedicated print button.