• Caban Wiesław, Społeczeństwo kielecczyzny 1832-1864: studia nad strukturą i aktywnością gospodarczą ziemiaństwa, mieszczaństwa i Żydów, Kielce 1993
 • Cabaud Judith, Eugenio Zolli: prorok nowego świata , Kielce 2003.
 • Cackowski Stefan (red.), Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. T. 13, Mniejszości narodowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej, Włocławek 1999
 • Calimani Ricardo, Historia getta weneckiego, Warszawa 2002.
 • Cała Alina (oprac., wstęp), Ostatnie pokolenie: autobiografia polskiej młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego ze zbiorów YIVO for Jewish Research w Nowym Jorku, Warszawa 2003
 • Cała Alina , AsymilacjaŻydów w Królestwie Polskim 1864-1897:postawy konflikty, stereotypy., Warszawa 1989.
 • Cała Alina , Węgrzynek, Hanna, Zalewska, Gabriela, Historia i kultura Żydów polskich: słownik., Warszawa 2000.
 • Cała Alina , Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 1987; Warszawa 1988; Warszawa 1992;
 • Cała Alina [wstęp i oprac.], Ostatnie pokolenie. Autobiografie polskiej młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego. Ze zbiorów YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku, Warszawa 2003
 • Cała Alina, Datner-Śpiewak Helena [opr.], Dzieje Żydów w Polsce 1944 - 1968. Teksty źródłowe, Warszawa 1997
 • Cała Alina, Datner-Śpiewak, Helena (oprac.), Dzieje Żydów w Polsce 1944-1968: teksty źródłowe, Warszawa 1997.
 • Cała Alina, Łętocha Barbara, Messer Aleksander, Głowicka Zofia, Żydowskie druki ulotne w II Rzeczypospolitej w zbiorach Biblioteki Narodowej, Warszawa 2004
 • Cała Alina, Periodyki i druki okazjonalne w języku polskim, bibliografia, Warszawa 2005
 • Cała Alina, Węgrzynek Hanna, Zalewska Gabriela [red.], Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000
 • Cała Alina, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 2005
 • Cała Alina. , Żydowskie periodyki i druki okazjonalne w języku polskim: bibliografia, Warszawa 2005
 • Camon Ferdinando, , Rozmowy z Primo Levim, Oświęcim 1997.
 • Caputa Rafał, Jezierski, Ireneusz Okruchy pamięci: z dziejów Żydów na Żywiecczyźnie, Kraków 2000
 • Cebulka Wanda Małgorzata, Dzieje Żydów na Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem Grodkowa i okolic od XII do XX wieku, Grodków 2009
 • Cebulka Wanda Małogrzata, Dzieje Żydów na Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem Grodkowa i okolic od XII do XX wieku, 2009
 • Celler Barbara, Powstanie państwa Izraela, Łódź 1996
 • Centralna Żydowska Komisja Historycznej w Polsce, Prospekt wydawnictw Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w Polsce., Warszawa 1947
 • Centralny Komitet Żydów w Polsce, Zarys działalnosci Centralnego Komitetu Żydów w Polsce za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1946 r., Warszawa 1947
 • Chagall Bella, Płonące świece, Kraków 1978;
 • Chagall Marc. , Moje życie, Kraków 2003
 • Chajes Wiktor, Semper Fidelis, Kraków 1997
 • Chałubińska, Aniela , Refleksje: o sklerozie, mądrości żydowskiej, Tallinie, twórczości i wstydzie, Lublin 1995.
 • Chałupczak Henryk, , Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 1998
 • Charewiczowa Łucja;, Czarna kamienica, Warszawa 1990
 • Charles Pierre, Prawda o Protokołach Mędrców Syjonu, Kraków 1990(?)
 • Chaskielewicz Stefan., Ukrywałem się w Warszawie: styczeń 1943- styczeń 1945, Kraków 1988
 • Chazan Jakow, Naród między młyńskimi koły, Łódź 1947
 • Chęciński Michał Mosze, Jedenaste przykazanie: Nie zapomnij , Toruń 2004.
 • Chęciński Michał Mosze, Humor żydowski, Toruń 1998, 2002.
 • Chęciński Michał Mosze., Zegarek mojego ojca, Toruń 1996, 1998, 2001.
 • Chłodnicka Grażyna (oprac.) , Literatura żydowska: 1946-1992: bibliografia w wyborze, Koszalin 1993.
 • Chłopaś Agnieszka, Największe kościoły mniejszości narodowych w Piotrkowie Trybunalskim. Architektura i działalność, Piotrków Trybunalski 2006
 • Chodakiewicz Marek Jan (red.), Ejszyszki: kulisy zajść w Ejszyszkach: epilog stosunków polsko-żydowskich na Kresach, 1944-45: wspomnienia, dokumenty, publicystyka. T. 1, 2., Warszawa 2002
 • Chodakiewicz Marek Jan Gontarczyk, Piotr Żebrowski, Leszek.(wybór i oprac.), Tajne oblicze GL-AL i PPR: dokumenty. T. 2, Warszawa 1997
 • Chodakiewicz Marek Jan, Żydzi i Polacy 1918-1955: współistnienie, zagłada, komunizm, Warszawa 2000
 • Chodorska Jolanta (red.); Augustyniak, Alicja (wyb.), Godni synowie naszej Ojczyzny: świadectwa nadesłane na apel Radia Maryja. Cz. 1, 2 / [wybór tekstów), Warszawa 2002.
 • Chojnacki Piotr (red.); Puławski, Adam Jaczyńska, Agnieszka. Libionka, Dariusz. (oprac.), Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowe, Warszawa 2005
 • Chojnowski A.ndrzej Tomaszewski Jerzy, Izrael. Historia państw świata w XX wieku, Warszawa 2003
 • Chojnowski Andrzej, Tomaszewski Jerzy. , Izrael (seria Historia Państw Świata w XX wieku), Warszawa 2001
 • Chone Rawicki, Jehoszua, Nachman Bialik, Chaim (oprac. i wybór), Agady talmudyczne: ludowe opowieści, baśnie, legendy, przypowieści, aforyzmy i przysłowia wybrane z Talmudu , Wrocław 2005
 • Choroszy Jan (red.), Cmentarze żydowskie , Wrocław 1995
 • Choroszy Jan (red.), Żydowskie gminy wyznaniowe, Wrocław 1995.
 • Chouraqui Andre , Życie codzienne ludzi Biblii, Warszawa 1955.
 • Chrobaczyński Jacek, Trojański Piotr (red.)Holokaust: lekcja historii: zagłada Żydów w edukacji szkolnej, Kraków 2004
 • Chrostowski Waldemar (oprac. i red.), Dzieci jednego Boga: praca zbiorowa uczestników seminarium naukowego w Spertus College of Judaica w Chicago (1989), Warszawa 1991
 • Chrostowski Waldemar (oprac. i red.), Żydzi i chrześcijanie w dialogu: materiały z Międzynaro- dowego Kolokwium Teologicznego w Krakowie-Tyńcu, 24-27 IV 1988 , Warszawa 1992
 • Chrostowski Waldemar (zebr., oprac.), Auschwitz - oczyszczanie pamięci, Warszawa 2001.
 • Chrostowski Waldemar (zebrał i oprac.) , Ja jestem Józef brat wasz: księga pamiątkowa ku czci arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego metropolity gnieźnieńskiego w 65 rocznicę urodzin., Warszawa 1998.
 • Chrostowski Waldemar , Biblijny Izrael - dzieje i religia, Gniezno 1998.
 • Chrostowski Waldemar, Dialog w cieniu Auschwitz, Warszawa 1999.
 • Chrostowski Waldemar, Prorok wobec dziejów: interpretacje dziejów Izraela w Księdze Ezechiela 16, 20 i 23 oraz ich reinterpretacja w Septuagincie., Warszawa 1991
 • Chrostowski Waldemar, Rozmowy o dialogu, Warszawa 1996.
 • Chrostowski Waldemar. , Asyryjska diaspora Izraelitów i inne studia, Warszawa 2003
 • Chrostowski Waldemar., Oblicza kryzysu w Biblii. 1-7 (wykłady otwarte), Toruń 1996-1997
 • Chrostowski Waldemar., Ogród Eden - zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory, Warszawa 1996.
 • Chruszczewski Adam et al (red.), Naród - kościół - kultura: szkice z historii Polski, Lublin 1986
 • Chrzanowska Agnieszka , Metaloplastyka żydowska w Polsce, Warszawa 2005
 • Chrzanowska-Pieńkos Jolanta [red.], Katalog wystawy "Simon Mondzain i jego przyjaciele", Warszawa 1999
 • Chrzanowski Bogdan, Eksterminacja ludności żydowskiej w świetle polskich wydawnictw konspiracyjnych, Warszawa 1985
 • Chuwis-Thau Lili, A jeśli Cię zapomnę, Warszawa 2002
 • Chwalba Andrzej, Kraków w latach 1939-1945, Kraków 2002
 • Cichocki Bartosz, Krzysztof Jóźwiak, Najważniejsze są kadry. Centralna Szkoła Partyjna PPR/PZPR, Warszawa 2006
 • Cichopek, Anna. , Pogrom Żydów w Krakowie: 11 sierpnia 1945, Warszawa
 • Ciecieląg Jerzy, Polityczne dziedzictwo Heroda Wielkiego: Palestyna w epoce rzymsko-herodiańskiej, Kraków 2002
 • Ciecieląg Jerzy. , Palestyna w czasach Jezusa: dzieje polityczne, Kraków 2000
 • Ciepiela, Bolesław, Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim i okolicy: praca zbiorowa, Będzin 2004
 • Ciesiołkiewicz Zdzisław, Inwazja upiorów (obszerne fragmenty), Warszawa 1980
 • Ciesiołkiewicz Zdzisław., Inwazja upiorów 1943-1970: wkład syjonistów do najnowszej historii Polski, bez miejsca wydania 1978?
 • Cieślik I., Dziechciarz O., Michałowska A., Roś J., Rozmus D. [praca zbiorowa], Polacy, Żydzi, Niemcy na ziemi olkuskiej w czasie II wojny światowej, Olkusz 2003
 • Cieślik, Ireneusz (oprac.), Polacy, Żydzi, Niemcy na ziemi olkuskiej w czasie II wojny światowej: (praca zbiorowa)., Olkusz 2003
 • Cipori Irena (Rebeka Lipner) , Kartki ocalałe z płomieni, Tarnów; Kraków 1989
 • Citati Pietro , Izrael i islam: boskie iskry, Warszawa 2006
 • Cluzan Sophie , Pierwsi królowie Chin: 1200-970 przed Chr.: początki królewskiej władzy w Chinach, ciemne wieki Grecji, Izraelici w Ziemi Obiecanej, Warszawa 1993
 • Cluzan Sophie, Od Nefertiti do Ramzesa II: 1400-1200 przed Chr. : Egipt faraonów, porty Lewantu, pochodzenie Hebrajczyków, Warszawa 1993
 • Cohen Abraham , Talmud: syntetyczny wykład na temat Talmudu i nauk rabinów dotyczących religii, etyki i prawodawstwa, Warszawa 1995
 • Cohen Albert, Gwoździojad zwany także długozęby i oko szatana, i lord high life [...], Warszawa 2006
 • Cohen Rich , Twardzi Żydzi: ojcowie, synowie, sny o gangsterach, Warszawa 2003
 • Cohen Richard I, Jewish icons. Art. And Society in Modern Europe, London 1998
 • Cohen-Grossman Grace [red.], New beginnings. The Skirball Museum collections and inaugural exhibition, Los Angeles 1996
 • Cohn Alfred; Alabrudzińska, Elżbieta, Janiszewska-Mincer, Barbara (oprac.), Erinnerungen an Bromberg = Wspomnienia o Bydgoszczy, Toruń 2001, 2003
 • Cohn Jacob , Historia gminy synagogalnej w Katowicach na Górnym Śląsku, Katowice 2004.
 • Cohn Sherbok Lavinia , Historia cywilizacji żydowskiej, Warszawa 1999.
 • Cohn-Sherbok Dan , Konflikt palestyńsko-izraelski, Warszawa 2002
 • Compton S. Chagall, Love and the Stage 1914-1922 (katalog) Royal Academy of Arts, London 1998
 • Connolly Peter, Hebrajczycy w latach 40 p.n.e. - 70 n.e., Wrocław 1991
 • Cramer RichardBen, Dlaczego Izrael przegrał?, Warszawa 2006
 • Crossan John Dominic , Kto zabił Jezusa: korzenie antysemityzmu w ewangelicznych relacjach o śmierci Jezusa, Warszawa 1998
 • Crossan John Dominic, Historyczny Jezus: kim był i czego nauczał, Warszawa 1997.
 • Cudak Romuald, Tambor, Jolanta (red.), Kultura polska: silva rerum, Katowice 2002
 • Cunge Emanuela., Uciec przed Holocaustem, Łódź 1997
 • Cygański Mirosław , Terror i zbrodnie SS w okupowanych krajach Europy Środkowowschodniej w latach 1939-1945., Opole 1994
 • Cytryn Abraham, Wyrazić duszę getta, Sejny 1991
 • Cytryn Abram; Malka, Elżbieta (oprac. red.), Pragnę żyć, Warszawa 2004.
 • Cytryn-Bialer Lucie.;, Dla Ciebie Nelly;, Olsztyn 1998
 • Cytryn-Bialer Lucy, Dla Ciebie Nelly; Zeszyty (Abram Cytryna), Olsztyn 1998
 • Czajecka Bogusława (oprac.), Archiwum Związku Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych „B'nei B'rith” w Krakowie (1892-1938): zarys dziejów związku, historia zespołu i inwentarz. , Kraków 1994
 • Czajecka Bogusława , Stowarzyszenie Humanitarne „Schlaraffia” w Krakowie (1909-1938): zarys dziejów Stowarzyszenia, historia zespołu i inwentarz, Kraków 1996.
 • Czajka Michał, Inwentarz Zbioru Pamiętników, Warszawa 2007
 • Czajkowski Michał , Żydzi i chrześcijanie - wspólne dziedzictwo wiary cz. 1, 2, 3, 4., Toruń 1998;
 • Czajkowski Michał, Co nas łączy?: ABC relacji chrześcijańsko-żydowskich., Warszawa 2003.
 • Czajkowski Michał, Lud Przymierza, Warszawa 1991
 • Czajkowski, Andrzej;, ...mój diabeł stróż : listy Andrzeja Czajkowskiego i Haliny Sander, Warszawa 1988.
 • Czarkowski, Ryszard, Cieniom Treblinki, Warszawa 1989, 1995
 • Czech Danuta, Długoborski, Wacław, Piper Franciszek (oprac.), Epilog, Oświęcim 1999
 • Czekański Piotr , Nowacki, Dariusz, Schleicher, Rembert (red.), Bajit Chadasz: [miesiąc spotkań z kulturą żydowską, Kraków 13IX-11X 1996, Kraków 1997
 • Czempas Jan, Żydzi w Nowym Śląsku: (1795-1807), Katowice 1990
 • Czerniakiewicz, Jan., Przemieszczenia Polaków i Żydów na Kresach Wschodnich II [Drugiej] Rzeczypospolitej i w ZSRR [Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich] 1939-1959, Warszawa 1991
 • Czerniakow Adam, Fuks, Marian (oprac.), Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego, Warszawa
 • Czerniawski Jan [red.], Wawer i jego osiedla, Warszawa 2007
 • Czerski Janusz. , Księgi narracyjne Nowego Testamentu: wprowadzenie historyczno-literackie i teologiczne, Opole 2003
 • Czubaszek Krzysztof, Z dziejów społeczności żydowskiej w Łukowie, Łuków 2007
 • Czubaszek Krzysztof, Żydzi Łukowa i okolic, Warszawa 2008
 • Czwojdrak Dariusz, Z dziejów ludności żydowskiej w południowo-zachodniej Wielkopolsce, Grabonóg 2004
 • Ćwiakowska Anna , Zabawy w chowanego, Łódź 1997.
 • Ćwiakowska Anna, Nieobecni , Łódź 2004
 • D’Ancona Jacob, Miasto Świateł, Warszawa 2002.
 • Dan Joseph, The heart and the fountain. An anthology of jewish mystical experiences, USA 2002
 • Daniel Jerzy, Żyd w zielonym kapeluszu. Rzecz o pogromie kieleckim 4 lipca 1946, Kielce 1996
 • Daniel Maria od Najświętszego Serca Pana Jezusa karmelita bosy (Oswald Rufeisen); oprac. i posł. Benignus Józef Wanat., Autobiografia: połknąłem haczyk Królowej Karmelu, Kraków 2001
 • Daniel Rops Henri, Życie w Palestynie w czasach Chrystusa, Warszawa 1994.;
 • Danielewicz, Małgorzata Kamiński, Jarosław (red.), Fundacja Rodziny Nissenbaumów 1983-1993, Gdańsk 1993
 • Daniel-Rops Henri, Dzieje Chrystusa , Warszawa 1987
 • Daniel-Rops Henri, Od Abrahama do Chrystusa , Warszawa 1967, 1995
 • Datner Szymon , Las sprawiedliwych. Karta z dziejów ratowania Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 1968
 • Datner Szymon Kamieńska Anna(wyb., oprac.), Z mądrości Talmudu, Warszawa 1988.;
 • Datner Szymon Walka i zagłada białostockiego getta, Łódź 1946
 • Datner Szymon Walka i zagłada białostockiego ghetta, Łódź 1946
 • Davies Norman Europa między wschodem a zachodem, Kraków 2007
 • Davies Norman, Smok wawelski nad Tamizą: eseje, polemiki, wykłady, Kraków 2003
 • Davis Jon H, Złudny pokój: rzecz o konflikcie syjonistyczno – arabskim, Warszawa 1970
 • Dawidsohn-Draengerowa Gusta, Pamiętnik Jutyny, Kraków 1946
 • Dąbrowska Danuta, Kronika getta łódzkiego. T. 1, Styczeń 1941-maj 1942 , Łódź 1965
 • Dąbrowska Danuta, Kronika getta łódzkiego. T. 2, Czerwiec-grudzień 1942 , Łódź 1966
 • Dąbrowski Mieczysław , Swój, obcy, inny: z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Izabeli 2001
 • Dąbrowski Stanisław , W sprawie odczytu prof. Bogusława Wolniewicza „Myśli o Jedwabnem”: sprawdzenia i dopowiedzi., Toruń 2001
 • De Fontette Francois, Historia antysemityzmu, Wrocław 1992.
 • De Lange Nicholas, Tomaszewski, Jerzy (oprac.), Świat żydowski, Warszawa 1996.
 • Dec Dorota, Maurycy Horn, Jerzy Tomaszewski., Żydzi polscy: wystawa czerwiec - sierpień 1989, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1989
 • Dederko Mirosław Marek. , Żydowska Gmina Wyznaniowa w Sawinie, Czułczyce 2002.
 • Deiana Giovanni, Spreafico Amborgio, Bazyliński Stanisław (oprac.), Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej, Warszawa 2001
 • Deiana Giovanni, Spreafico Amborgio, Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej: część praktyczne: klucze do ćwiczeń: analiza gramatyczna chrestomatii, Warszawa 2001
 • Delowicz Jan, Gmina wyznania mojżeszowego w Żorach 1511-1940: z badań nad historią miasta, Żory 2002
 • Deselaers Manfred (red.) , Dialog u progu Auschwitz T. 1., Kraków 2003
 • Dessler Elijahu Eliezer; red. merytoryczna Sacha Pecaric, Pożądaj prawdy. [2], Eseje o księgach „Wajikra”, „Bamidbar” i „Dewarim” oraz „Rozważania o wolnej woli”, Kraków 2002
 • Dessler Elijahu Eliezer;, List Eliasza. 1, Kraków 2006
 • Dessler Elijahu, Pożądaj prawdy. Eseje o księgach Bereszit i Szemot, Kraków 2003
 • Dichter Wilhelm, Koń Pana Boga, Kraków 1996.
 • Dichter Wilhelm, Koń Pana Boga; Szkoła bezbożników, Kraków 2003
 • Dichter Wilhelm, Szkoła bezbożników, Kraków 1999
 • Didier Stanisław, Rola neofitów w dziejach Polski, Warszawa 1982.
 • Dimant Anita, Czerwony namiot, Poznań 2003
 • Dimant Ita, Moja cząstka życia, Warszawa 2001.
 • Dinur Yehiél (Ka-tzetnik 135633-pseud.) , Dom lalek, Warszawa 1992
 • Długosz Elżbieta [red.], Czas chasydów, Kraków 2005
 • Długosz Elżbieta, Żydzi w Nowym Sączu - 3 wieki w historii miasta = Jews in Nowy Sącz - three centuries of the town history, Nowy Sącz 2000.
 • Długosz Józef [red.], Piwniczna Zdrój. Studia i szkice z dziejów miasta 1772-1998, Piwniczna Zdrój 1998;
 • Dmowski Roman, Separatyzm Żydów i jego źródła, Krzeszowice 2005
 • Dmowski Roman; wstęp Norbert Tomczyk. , Świat powojenny i Polska, Warszawa 1980, 1983;
 • Döblin Alfred , Podróż po Polsce, Kraków 2000
 • Dobroński Adam Czesław (red.), Białostoccy Żydzi T.1, Białystok 1993
 • Dobroński Adam Czesław , Białostoccy Żydzi T. 4., Białystok 2002
 • Dobroński Adam Czesław , Białostoccy Żydzi T.3., Białystok 2000
 • Dobroński Adam Czesław, Monkiewicz Waldemar (red.), Białostoccy Żydzi T. 2., Białystok 1997
 • Dobroszycki Lucjan (przygotowanie z oryginału do druku, wstęp, przypisy)
 • Dobroszycki Lucjan, Kirschenblatt-Gimblett Barbara, Image before my eyes. A photographic history of Jewish life in Poland 1864-1939, New York1977
 • Dobrowolska Irena., Koszerne i trefne: kuchnia izraelska, Warszawa 1992.
 • Dobrowolska Rozalia, Wieczorek, Katarzyna (oprac.), Judaica: bibliografia publikacji polskich za lata 1988-1990, Warszawa 1991
 • Dobrowolski Jacek, Pomnik Zagłady Getta Łódzkiego = : Monument in Memory of the Łódź Ghetto Holocaust, Łódź 2004
 • Dobrowolski Stanisław , Memuary pacyfisty, Kraków 1989
 • Dobrowolski Wiesław , Pięć lat na muszce: wspomnienia więźnia Majdanka, Lublin 1994
 • Dobrzański Mieczysław. , Gehenna Polaków na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1948, Wrocław 2002
 • Dobrzyńska Jadwiga, Falenica, moja miłość, Warszawa 1995
 • Doerry MartinAutor , Moje zranione serce, Warszawa 2004
 • Doktór Jan (oprac. i wstęp), W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan: dzienniki ewangelickich misjonarzy z ich wędrówek po Rzeczpospolitej w latach 1730-1747, Warszawa 1999
 • Doktór Jan, Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego, Warszawa 1991
 • Doktór Jan, Rozmaite adnotacje, przypadki, czynności i anegdoty pańskie, Warszawa 1996
 • Doktór Jan, Śladami Mesjasza-Apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII w. a problem konwersji, Wrocław 1998
 • Doktór Jan;, Początki chasydyzmu polskiego , Wrocław 2004
 • Dolczewski Zygmunt., W cieniu synagogi: zabytki kultury żydowskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Domagalska Małgorzata, Antysemityzm dla inteligencji?, Warszawa 2004
 • Domagalska Małgorzata. , Antysemityzm dla inteligencji?: kwestia żydowska w publicystyce Adolfa Nowaczyńskiego na łamach „Myśli Narodowej” (1921-1934) i „Prosto z mostu” (1935-1939) (na tle porównawczym), Warszawa 2004.
 • Domańska Hanna, Gdański Zakon Synów Przymierza: dzieje żydowskiego wolnomularstwa w Gdańsku i Sopocie lata 1899-1938, Gdańsk 2002.
 • Domańska Hanna, Kadisz gdańskich kamieni: dzieje Trójmiejskiej gminy żydowskiej do roku 1943 , Warszawa 1994
 • Domańska Hanna, Kamienne drzewo płaczu:gminy żydowskie województwa gdańskiego, ich dzieje i zabytki., Gdańsk 1991.
 • Domańska Hanna, Zapomniani byli w mieście: dzieje Żydów sopockich w XIX i XX w., Warszawa 2001
 • Domańska Hanna, Żydzi znad Gdańskiej Zatoki, Warszawa 1997, 2000
 • Domański Marian, Moje drogi dzieciństwa 1939-1945, Otwock 2005
 • Domarańczyk Zbigniew, Agresja izraelska 1967, Warszawa 1968
 • Domarańczyk Zbigniew, Strzały w Kairze, Warszawa, 1985
 • Donimirski Andrzej , Jerozolima: z dziejów miasta: szkice historyczne, Kraków 1996.
 • Doroszewski Jerzy, Radzik Tadeusz (red.), Z dziejów społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, Lublin1992
 • Dowlaszewicz, Wanda; Chlewiński, Zbigniew (oprac., red.), Wycinanka żydowska Marty Gołąb: [wystawa w Muzeum Mazowieckim w Płocku, marzec - kwiecień 2002], Płock 2002
 • Draenger Gusta, Pamiętnik Justyny, Kraków 1946
 • Drezner Zalman (Zenek), Księga Żydów ostrołęckich, Ostrołęka 2002
 • Drozd Jarosław, Społeczność żydowska Gdyni w okresie międzywojennym, Gdynia 2007
 • Drozd, Jarosław, Społeczność żydowska Gdyni w okresie międzywojennym ,Gdynia 2007
 • Drozdowski Marian Marek (oprac, wstęp), Polska Walcząca wobec powstania w getcie warszawskim: antologia tekstów historycznych i literackich, Warszawa 2003
 • Drozdowski Marian Marek Szwankowska, Hanna (red.), Warszawa i stolice regionalne II RP we wrześniu 1939 roku i w początkach Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 2002
 • Drozdowski Marian Marek, (wstęp, wybór tekstów i oprac.) , Warszawo moja, polskie Jeruzalem: warszawskie getto w poezji, relacjach, dokumentach, Warszawa 1993.
 • Drozdowski Marian Marek, Szwankowska, Hanna, Warszawa w pierwszych latach Niepodległości, Warszawa 1998
 • Drożdżyński Aleksander (wyb.), Żmuda, Andrzej , Żmuda Krzysztof (red.) , Dowcipy i mądrości żydowskie, Warszawa Rzeszów, 2003
 • Drymmer Wiktor Tomir, W służbie Polsce, Warszawa 1998
 • Drywa Danuta, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym Stutthof (wrzesień 1939-maj 1945), Gdańsk 2001
 • Drywa, Danuta, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym Stutthof: (wrzesień 1939 - maj 1945), Gdańsk 2001
 • Dubnov Semen Markovič , Historia Żydów, Wałbrzych 1948
 • Dubnow Szymon, Historia Żydów, Wałbrzych 1948
 • Duda Eugeniusz, Cracovia Ebraica. Guida dei monumenti e luoghi della memoria, Kraków 2003.
 • Duda Eugeniusz, Das Judische Krakau. Statfuhrer uber judische denkmaler und gedenkstatten, Kraków 2003
 • Duda Eugeniusz, Dawna pocztówka żydowska: ze zbiorów Marka Sosenki, Kraków 1997.
 • Duda Eugeniusz, Jewish Cracow. A guide to the Jewish historical buildings and monuments of Cracow, Kraków 2003.
 • Duda Eugeniusz, Judaika w zbiorach Muzeum Historycznego miasta Krakowa: srebro, Kraków 1985.
 • Duda Eugeniusz, Krakowskie judaica, Warszawa 1991.
 • Duda Eugeniusz, La Cracovie Juive.Guide des monuments et des lieux de memoire, Kraków 2003
 • Duda Eugeniusz, Potęga obyczaju: katalog wystawy = The power of custom: exhibition catalogue, Kraków 2000
 • Duda Eugeniusz, Stara Synagoga na Kazimierzu w Krakowie: przewodnik , Kraków 2005
 • Duda Eugeniusz, Stara Synagoga na Kazimierzu w Krakowie: przewodnik, Kraków 2005
 • Duda Eugeniusz, The Jews of Cracow, Kraków 1999.
 • Duda Eugeniusz, Zdziejów i kultury Żydów w Krakowie: przewodnik po wystawie stałej w Starej Synagodze, Kraków 1983, 1985
 • Duda Eugeniusz, Żydowski Kraków. Przewodnik po zabytkach i miejscach pamięci, Kraków 2003
 • Duda Eugeniusz, Żydowski Kraków: przewodnik po zabytkach i miejscach pamięci, Kraków 2003.
 • Duda Tadeusz, Żydzi sądeccy: zarys dziejów, Nowy Sącz 1993
 • Dulik Leszek, Golec Waldemar, Zielinski Konrad, Jerozolima Królestwa Polskiego: opowieść o żydowskim Lublinie = the Jerusalem of the Kingdom of Poland: the story of the Jewish Lublin - album, Lublin
 • Dulik Leszek, Golec Waldemar, Zieliński Konrad, Jerozolima Królestwa Polskiego : opowieść o żydowskim Lublinie, The Jerusalem of the Kingdom of Poland: the story of the Jewish Lublin, Lublin
 • Dunin-Wąsowicz Krzysztof. (wstęp i red. naukowa), Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II [drugiej] wojny światowej: materiały z sesji w Instytucie Historii PAN w dniu 11.III.1993 r., Warszawa 1996
 • Dunin-Wąsowicz Krzysztof. , Socjaliści polscy wobec walki i zagłady Żydów, Warszawa 1993
 • Dunwill William (Duniłłowicz, Witold)., Trzy kolory mojego życia, Warszawa 2000.
 • Dunwill William, Trzy kolory mojego życia, Warszawa 2000
 • Duży słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki, Poznań 2002
 • Dylewski Adam , Śladami Żydów polskich – przewodnik ilustrowany., Bielsko – Biała 2002
 • Dylewski Adam, Les Juifs polonais. Guide illustre des monuments et lieux de memoire, Bielsko-Biała 2004
 • Dylewski Adam, Śladami Żydów Polskich. Przewodnik ilustrowany, Bielsko-Biała 2002
 • Dylewski Adam, Where the Taylor was a poet. Polish Jews and their culture – an illustrated guide, Bielsko-Biała 2002
 • Dymski Przemysław , Antysemityzm: hańba czy nadzieja?. Z. 1, Warszawa 1991
 • Dyoniziak Ryszard, Izrael: przemiany społeczne (w świetle badań izraelskich socjologów i pedagogów), Warszawa 1971
 • Dziadosz Edward (wyb., oprac.), Masowe egzekucje Żydów 3 listopada 1943 - Majdanek, Poniatowa, Trawniki: wspomnienia, Lublin 1988
 • Dziubiński Andrzej , Przechadzka po Pińczowie Pińczowie okolicy, Pińczów 1999
 • Dziubiński Andrzej, Żydzi i synagoga Stara w Pińczowie = The Jews and the Old synagogue in Pińczów, Pińczów 2002.

 

Drukuj