• Eckart Dietrich, Grabarze Rosji, S..l. 1983, 1989?
 • Edelman Marek, Getto walczy (Udział Bundu w obronie getta warszawskiego, Łódź 1986
 • Edelman Marek, Assuntino, Rudi, Goldkorn, Lodek, Strażnik: Marek Edelman opowiada, Kraków 1999;
 • Efraim (brat) (Croissant Gerard), Jezus Żyd praktykujący, Kraków 1994
 • Egert Joanna [red.], Berlin - przewodniki Wiedzy i Życia, Warszawa 2005
 • Eichmann Adolf, Bożyszcza: [wspomnienia z celi śmierci], Kraków 2001
 • Eidelman Jay M. [red.], Ours to fight for American Jewish Voices from the second world war, N. York 2005
 • Einhorn Jerzy, Wybrany, aby żyć: wspomnienia , Gdańsk 2002
 • Eisenbach Artur, Hitlerowska polityka eksterminacji Żydów w latach 1939-1945 jako jeden z przejawów imperializmu niemieckiego, Warszawa 1953
 • Eisenbach Artur, Hitlerowska polityka zagłady Żydów, Warszawa 1961.
 • Eisenbach Artur, Hotel Lambert wobec sprawy żydowskiej w przededniu Wiosny Ludów, Warszawa 1976
 • Eisenbach Artur, Ludność żydowska Królestwa a powstanie listopadowe, Warszawa 1976.
 • Eisenbach Artur, Fajnhauz, D, Wein, A. (oprac), Żydzi a powstanie stycznioweWarszawa, 1963.
 • Eisenbach Artur, Getto łódzkie (dokumenty i materiały do dziejów okupaji niemieckiej w Polsce) t. III Łódź 1946
 • Eisenbach Artur, Problem emancypacji Żydów w opinii Wielkiej Emigracji przed powstaniem styczniowym., Wrocław 1976.
 • Eisenbach Artur, Wielkaemigracja wobec kwestii żydowskiej: 1832-1849, Warszawa 1976
 • Eisenbach Artur, Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX w.: studia i szkice, Warszawa 1983
 • Eisenbach Artur, Żydzi warszawscy i sprawa żydowska w XVIII w., Warszawa 1972
 • Eisenbach Artur, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Badań Struktur Społecznych], Kwestia równouprawnienia Żydów w Królestwie Polskim, Warszawa 1972
 • Eisenbach Artur, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785- 1870 na tle europejskim, Warszawa 1988.
 • Eisenberg Josy, Judaizm, Warszawa 1999
 • Eisler Jerzy, Marzec 1968: geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa
 • Eisler Jerzy, Polski rok 1968, Warszawa 2006
 • Eisner Jacek, Przeżyłem, Warszawa 1988
 • Eisner Jack, Holocaust: opowiadania=unusual short stories., Warszawa 1993
 • Ekiert Leszek, Stabrawa Anna, Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996
 • Eldar Ruth, Wstrząsnąć filarami świątyni, Łódź 2004
 • Eliasberg Alexander, Legendy Żydów polskich, Kraków 2004
 • Elihai Johan (brat Johan), Chrześcijanie i antysemityzm: między bolesną przeszłością a nadzieją jutra, Kraków 2000
 • Eliyahu Jones, Żydzi Lwowa w okresie okupacji 1939-1945, Łódź 1999.
 • Ellliot Ross [zdjęcia], Yehudhith. Photographs by Elliot Ross with texts about women and the Holocaust, San Francisco 2004
 • Ena Maria (zebr. i oprac), Gdzie miłość dojrzewała do bohaterstwa: wspomnienia o Siostrze Wandzie Garczyńskiej, bez miejsca wydania 1999
 • Engelking Barbara, „Czas przestał dla mnie istnieć...”: analiza doświadczania czasu w sytuacji ostatecznej, Warszawa 1996
 • Engelking Barbara, Pamięć: historia Żydów polskich przed, w czasie i po zagładzie, Warszawa 2004.
 • Engelking Barbara, "Szanowny Panie Gistapo". Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940 - 1941, Warszawa 2003
 • Engelking Barbara, „szanowny panie gistapo”: donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940-1941, Warszawa 2003
 • Engelking Barbara, Leociak Jacek, Getto warszawskie - przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2001.
 • Engelking Barbara, Zagłada i pamięć: doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa 2001.
 • Engelking Leszek (wyb., przedm.), Tyt. oryg.: Nad naše sily: Češi, Židé, Němci 1937-1939.,
 • Engelking Barbara (red.), Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji: wybrane materiały kolokwium polsko-francuskiego, Lublin 22-23 stycznia 2004 , Lublin 2006
 • Engelking Barbara, Na łące popiołów: ocaleni z Holocaustu, Warszawa 1993.
 • Erber Czesław, Aneks bibliofilski do wystawy „Społeczność żydowska w Kielcach”, Kielce 1989.
 • Erenburg Ilia, Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca, Warszawa 1957
 • Erlichman-Bank Sujka, Listy z piekła, Białystok 1992
 • Ernest Stefan (przedm., oprac., przypisy Marta Młodkowska), O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy: 1939-1943, Warszawa 2003.
 • Ernest Stefan, O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy, Warszawa 2003
 • Esther Bick, Przemyśl miasto dzieciństwa Esther Bick, Kraków, Przemyśl 2002
 • Fabianowski Andrzej, Makaruk Maria (red.), Problematyka żydowska w romantyzmie polskim: praca zbiorowa, Warszawa 2005
 • Fahey Denis, Chrześcijaństwo a zorganizowany naturalizm masońsko-żydowski, Warszawa 1997
 • Falkowska Maria, Stefania Wilczyńska (1886-1942): matka sierot, Warszawa 1997
 • Fałkowski Wojciech (red.); Miasto Stołeczne Warszawa. , Straty Warszawy 1939-945: raport, Warszawa 2005
 • Fanuli Antonio, Duchowość Starego Testamentu, Kraków 2002
 • Fastyn Beata, Jan Paweł II wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego, Warszawa 2004
 • Fater Czesława, Aniołowie bez skrzydeł, Warszawa 1995
 • Fater Isaschar, Muzyka żydowska w Polsce w okresie międzywojennym , Warszawa 1997.
 • Fąfara Eugeniusz, Gehenna ludności żydowskiej, Warszawa 1983, 1984.
 • Fedorowska Janina, Nikomu nic nie powiem, Warszawa 1988
 • Feiler Bruce, Abraham: podróż do źródła trzech religii, Wrocław 2005
 • Feldblum Igo, Gurycka Antonina (oprac.), A skąd pan właściwie jest...? / na podstawie listów i dokumentów Iga Feldbluma, Warszawa 2004
 • Feldmann Christian, Cena miłości: Edyta Stein - Żydówka, filozof, zakonnica, Warszawa 1998
 • Festiwal Trzech Kultur (5; 2002; Włodawa), Szewc, Jadwiga (oprac.)., V Festiwal Trzech Kultur: 3-6 października 2002: program, Włodawa 2002
 • Festiwal Trzech Kultur (6; 2003; Włodawa), Szewc Jadwiga (oprac.) , VI Festiwal Trzech Kultur: 19-21 września 2003: program, Włodawa 2003
 • Festiwal Trzech Kultur (7; 2004; Włodawa),  Marek Bem (oprac.) , VII Festiwal Trzech Kultur: 17-19 września 2004: program, Włodawa 2004
 • Feuchtwanger Lion, Diabeł we Francji: przeżycia, Warszawa 1987
 • Feuerman Eleasar, Arka Noego: wybór esejów, Łódź 2000
 • Feutchtwanger Marta (posł.), Ucieczka - M.Feutchtwanger,
 • Ficowski Jerzy (oprac.), Rodzynki z migdałami: antologia poezji ludowej Żydów polskich, Wrocław 1964, 1988
 • Ficowski Jerzy, Odczytanie popiołów: wiersze = Aus der Asche gelesen: Gedichte. , Sejny 2003
 • Fijałek Jan (red.), Zagłada Żydów z getta łódzkiego: w 50 rocznicę likwidacji getta łódzkiego, Łódź 1994
 • Fijałkowska Barbara, Borejsza i Różański: przyczynek do dziejów stalinizmu w Polsce, Olsztyn 1995
 • Fijałkowski Paweł (oprac.), Dzieje Żydów w Polsce wybór tekstów źródłowych, t. I- IV, Warszawa 1992
 • Fijałkowski Paweł, Żydzi w województwach łęczyckim i rawskim w XV-XVIII w., Warszawa 1999.
 • Fijałkowski Paweł, Rakowski, Stefan, Żydzi na ziemiach polskich = Jews on the Polish soil, Warszawa 1992
 • Fik Marta, Marcowa kultura: wokół Dziadów: literaci i władza: kampania marcowa, Warszawa 1995
 • Filip Lucyna, Żydzi w Oświęcimiu 1918-1941, Oświęcim 2003
 • Filon z Aleksandrii, Kto jest dziedzicem boskich dóbr, Poznań 2002
 • Fink Ida, Odpływający ogród: opowiadanie zebrane, Warszawa 2002
 • Fink Ida, Podróż, Warszawa 2004
 • Fink Ida, Skrawek czasu, samodzielna lokalizacja 1988
 • Fink Ida, Ślady, Warszawa 1996
 • Finkelstein Norman, Przedsiębiorstwo holokaust , Warszawa 2001.
 • Finkelstein Norman G., Przedsiębiorstwo Holocaust, Warszawa 2001
 • Finkelstein Norman, Wielka hucpa: o pozorowaniu antysemityzmu i fałszowaniu historii, Warszawa 2006
 • Finkielkraut Alain, W imię Innego: antysemicka twarz lewicy, Warszawa 2005.
 • Firewicz Andrzej, Sadowne i okolice wczoraj i dziś, Warszawa 2003, 2004
 • Firlet Elżbieta, Kraków w chrześcijańskiej Europie X-XIII w. Katalog, Kraków 2006
 • Fisher Krysia, A brief encounter with archives, katalog wystawy z okazji 80-lecia YIVO, New York
 • Fishl Viktor (Dagan, Avigdor), Opowiadania jerozolimskie, Izabelin 2000
 • Fiszman-Sznajdman Róża, Mój Lublin, Lublin 1989.
 • Flawiusz Józef, Wojna żydowska, Warszawa 2001.
 • Flawiusz Józef, Dawne dzieje Izraela. Cz. 2, Warszawa 2001.
 • Flawiusz Józef, Przeciw Apionowi = (Contra Apionem); Autobiografia = (Vita) , Poznań 1986
 • Florans Rajmund (wyb., oprac.), Tylko bez cudów: humor żydowski, Warszawa 1985, 1986, 1987.
 • Flusser David, Chrześcijaństwo religią żydowską; Esseńczycy a chrześcijaństwo, Warszawa 2003
 • Flutsztejn-Gruda Ilona, Byłam wtedy dzieckiem, Lublin 2004.
 • Flutsztejn-Gruda Ilona, Pokój do wynajęcia, Lublin 2005
 • Folman-Raban Chawka, Nie rozstałam się z nimi…, Warszawa 2000
 • Folman-Raban Chawka, Boni-Engelking Barbara (red.), Nie rozstałam się z nimi..., Warszawa 2000
 • Frahm Klaus, Memorial to murdered Jews of Europe, Berlin 2005
 • Frank Anne, Dziennik Anny Frank, Warszawa 1960
 • Frank Anne, zestawione przez Otto Franka i Mirjam Pressler. , Dziennik: (oficyna): 12 czerwca 1942-1 sierpnia 1944, Kraków 2003.
 • Fras Zbigniew, Galicja, Wrocław 1999
 • Frazie Katarzyna (oprac.), Judaika wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1997-1998 , Kraków 2001
 • Frazik Wojciech (oprac.); materiały do bibliogr. zebrał zespół Wojciech Frazik, Katarzyna Frazik i Magdalena Ruta, Judaika wydane w Polsce: druki zwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1995-1996, Kraków 2000
 • Frenkel Mieczysław R., Ślepy pasażer: powieść retrospektywna, Katowice 1961
 • Frenkiel A., Sytuacja Żydów w Polsce w chwili obecnej, Warszawa 1967
 • Freud F. (red.), Di hakhomin fun Khelm = Mędrcy z Chełma, Warszawa 1966.
 • Freud Sigmund, Człowiek imieniem Mojżesz a religia monoteistyczna , Warszawa 1994
 • Friedlander Saul, Die jahre der Vernichtung. Das Dritte Reich und die Juden 1939-1945, Munchen 2006
 • Friedman Ester, Daleka droga do domu, Kraków1997.
 • Friedman Filip, Zagłada Żydów lwowskich, Łódź 1945
 • Friedman Michał (wybór, opracowanie), Ze skarbnicy midraszy, Wrocław 1995
 • Friedrich Agnieszka, „Słów kilka o Żydach i ich nieśmiertelnej kwestii”: problematyka żydowska w korespondencji i publicystyce Elizy Orzeszkowej na tle nurtów epoki, Gdańsk 1993
 • Frister Roman, Autoportret z blizną, Warszawa 1996
 • Frister Roman, Skradziona tożsamość, Warszawa 2004
 • Frossard André, Słuchaj, Izraelu!, Warszawa 1995
 • Fry Helen (oprac.), Dialog chrześcijańsko-żydowski: antologia tekstów, Warszawa 2003
 • Frydland Rachmiel, Co rabini wiedzą o Mesjaszu?: studium oparte na genealogii i proroctwach biblijnych, Kraków 1997
 • Frydland Rachmiel, Skazani na zagładę, Kraków 1996
 • Fudalewski Władysław, Miasto Opatów, Powiat Opatowski 2006, [reprint z 1895]
 • Fuks Marian, Materiały do bibliografii żydowskiej prasy robotniczej i socjalistycznej wydawanej w Polsce w latach 1918-1939. 2, Prasa Bundu., Warszawa, 1978
 • Fuks Marian, „Mały Przegląd” Janusza Korczaka., 1978
 • Fuks Marian, Czasopisma żydowskie w Warszawie (1918-1939), 1976.
 • Fuks Marian, Dziennikarze prasy żydowskiej w Polsce, 1985.
 • Fuks Marian, Hoffman Zygmunt, Horn Maurycy, Tomaszewski Jerzy, Żydzi polscy. Dzieje i kultura, Warszawa, 1982.
 • Fuks Marian, Juchniewicz Mieczysław, Martyrologia i walka Żydów polskich, Warszawa 1988.
 • Fuks Marian, Księga sławnych muzyków pochodzenia żydowskiego, Poznań; Warszawa 2003
 • Fuks Marian, Małe Judenraty w świetle „Gazety Żydowskiej” 1940-1942. [1], Małe Judenraty w świetle „Gazety Żydowskiej” 1940-1942: (dokończenie). [2], 1983.
 • Fuks Marian, Materiały do bibliografii żydowskiej prasy robotniczej i socjalistycznej wydawanej w Polsce w latach 1918-1939. 1, 2 Prasa komunistyczna., Warszawa 1977
 • Fuks Marian, Muzyka ocalona: judaica polskie, Warszawa 1989.
 • Fuks Marian, Pan sobie żarty stroisz?: humor Żydów polskich z lat 1918-1939: (w słowie i rysunku)., Poznań 1993, 2000, 2003.
 • Fuks Marian, Początki nowoczesnej prasy żydowskiej w Warszawie (do 1918 r.), 1975.
 • Fuks Marian, Prasa PPR i PZPR w języku żydowskim („Fołks-Sztyme” 1946-1956), 1979
 • Fuks Marian, Prasa żydowska w Warszawie XIX w., [Cz.] 1, Dostrzegacz Nadwiślański, , 1974
 • Fuks Marian, Prasa żydowska w Warszawie: 1823-1939, Warszawa 1979.
 • Fuks Marian, Wielcy i sławni pochodzenia żydowskiego, Łódź 2004.
 • Fuks Marian, Z diariusza muzycznego: sylwetki, eseje, szkice, Warszawa 1977 [dr. ukończ.] 1978.
 • Fuks Marian, Z diariusza muzycznego: sylwetki, eseje, szkice. T.2, Warszawa 1981.
 • Fuks Marian, Życie w gettach Generalnej Guberni na tle „Gazety Żydowskiej” 1940-1942. [Cz. 1]; Życie w gettach Generalnej Guberni na tle "Gazety Żydowskiej" 1940-1942. [Cz. 2], Publicystyka lipiec-grudzień 1940; Życie w gettach Generalnej Guberni na tle "
 • Fuks Marian, Żydowska inteligencja w Polsce 1918-1939, 1988.
 • Fuks Marian, Żydowska prasa humorystyczno-satyryczna, 1980.
 • Fuks Marian, Żydzi w Polsce: dawniej i dziś, Poznań 2000
 • Fuks Marian, Żydzi w Warszawie: życie codzienne, wydarzenia, ludzie, Poznań, Daszewice 1992.
 • Fuks Marian. [wstęp], Obecni wśród nas Żydzi polscy w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, naukowym i kulturalnym, katalog wystawy w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy, Warszawa 1993
 • Fuks Marian, Z dziejów wielkiej katastrofy narodu żydowskiego, Poznań 1999
 • Fuks Paweł, Dziecko wojny, Łódź 1994
 • Fundacja Judaica, Miałem kiedyś dom...= : Gehat hob ich a hejm... : Krakowski Kazimierz czasów Mordechaja Gebirtiga w fotografii (maj-lipiec 1997), Kraków 1997
 • Fundacja Rodziny Nissenbaumów, Ratowanie śladów kultury żydowskiej w Polsce: żywym i umarłym, Warszawa 1988, 1993
 • Fundacja Rodziny Nissenbaumów, Cmentarz oraz zabytki kultury żydowskiej w Kielcach = Cemetery and relics of Jewish culture in Kielce: 1862-1987, S.l.; Kielce 1987
Drukuj