• Gabe Eric S. [red.], New Testament (with Hebrew typesetting), Middlesex 2000
 • Gać Jan, Moja Ziemia Święta, Łódź 1992, 2000.
 • Gajek Danuta, Gładyszewska Małgorzata, Waga Anna, Stachurska Małgorzata, Biernacki Tomasz, Zatorski Jarosław, Pęczalski Andrzej, Ziemia chmielnicka, Kielce-Chmielnik 2006
 • Gajewski Kazimierz, Poznaj Żyda: (Talmud i dusza żydowska), Warszawa 1989
 • Gajowniczek Jolanta (oprac.), Pomoc udzielana Żydom przez Polaków w okresie okupacji hitlerowskiej: materiały do bibliografii: piśmiennictwo polskie., Warszawa 1983
 • Galas Michał, Skrzypczak Mirosław [red.], Żydzi lelowscy: obecność i ślady. Materiały z sesji popularnonaukowej "Obecność i ślady Żydów w Lelowie", Kraków 2006
 • Galas Michał, Skrzypczak Mikołaj [red.], Żydzi szczekocińscy: osoby, miejsca, pamięć. Materiały z sesji, Kraków- Budapeszt 2008
 • Galas Michał, Skrzypczak Mikołaj, Żydzi szczekocińscy: osoby, miejsca, pamięć. Materiały z sesji, Kraków, Budapeszt 2008
 • Galas Michał, Skrzypczak Mirosław, Żydzi lelowscy: obecność i ślady [materiały z sesji popularnonaukowej "Obecność i ślady Żydów w Lelowie, Kraków 2006
 • Galas Michał, Skrzypczyk Mirosław [red.] Żydzi lelowscy. Obecność i ślady, Kraków 2006
 • Galas Michał, Światło i słońce. Studia z dziejów chasydyzmu, Kraków 2006
 • Galas Michał, Judaika wydane w Polsce: drukizwarte i niesamoistne: materiały do bibliografii 1990, Kraków 1993
 • Galas Michał (red.), Duchowość żydowska w Polsce: materiały z międzynarodowej konferencji dedykowanej pamięci profesora Chone Shmeruka, Kraków 26-28 kwietnia 1999., Kraków 2000.
 • Gal-Ed Efrat, Księga Świąt Żydowskich, Warszawa 2005
 • Galik Piotr, Lwów na starych pocztówkach, Łódź 2004
 • Gałęzia Grzegorz, Ci, którzy przeżyli = Those who survived, Warszawa 2002
 • Gardner Laurence, Potomkowie Dawida i Jezusa, Warszawa 1999.
 • Garncarska - Kadary Bina, Żydowska ludność pracująca w Polsce 1918 - 1939, Warszawa 2001
 • Gawin Dariusz, Ziółkowska Ewa [red.], Księga prasowa Muzeum Powstania Warszawskiego, t.III, Warszawa 2006
 • Gawron Edyta, Vlotsheve: Żydzi we Włoszczowie w latach 1867-1942, Włoszczowa 2000
 • Gawryś Cezary, Ścieżki ocalenia, Warszawa 1997
 • Gądecki Stanisław (przedmowa), Kościół katolicki o swoich korzeniach, Warszawa 1995.
 • Gądecki Stanisław, Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm: dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce, Gniezno 2002
 • Gąsiorowski Stefan, Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku, Kraków 2001
 • Gąsiorowski Stefan (oprac.), Bibliografia historii i kultury Żydów w Polsce za rok 1994, Kraków 2002.
 • Gąsiorowski Stefan, Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku, Kraków 2001.
 • Gąsowski Tomasz, Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku, Kraków 1996
 • Gąsowski Tomasz, Pod sztandarami Orła Białego: kwestia żydowska w Polskich Siłach Zbrojnych w czasie II wojny światowej, Kraków 2002
 • Gąsowski Tomasz, Między gettem a światem: dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku: rozprawa habilitacyjna, Kraków 1996
 • Gąssowski Szczepan, Państwowy Teatr Żydowski im. Ester Rachel Kamińskiej: przeszłość i teraźniejszość , Warszawa 1995.
 • Gebert Konstanty, 54 komentarze do Tory, Kraków 2004
 • Gebert Konstanty, Wojna czterdziestoletnia, Warszawa 2004
 • Gebirtig Mordechaj , Jerzy Ficowski (wstęp), Pieśni , Warszawa 1992
 • Geller Ewa, Jidysz język Żydów polskich, Warszawa 1994
 • Geller Ewa, Jidysz-język „mieszany”?, Warszawa 1993
 • Gelles Edward, An Ancient Lineage: European Roots of a Jewish Family, London 2006
 • Gessen Estera, Drogi, których nie wybieramy, Warszawa 1998
 • Gessler E., List Eliasza, Karaków 2006
 • Getter N., Schalla J., Schipper Z. [red.], Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej, tom I 1918-39, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski, Warszawa 2002 (reprint z 1939 r.)
 • Gębura Krzysztof, Leipomena: okruchy z warsztatu historyka kultury antycznej., Siedlce 2001.
 • Gęsicka Grażyna, Bliscy i dalecy, Warszawa 1992.
 • Gierałtowski Krzysztof, Portrety, Warszawa 1998
 • Gierałtowski Krzysztof, Twarz jako znak, Warszawa - Berlin 2005
 • Giertych Jędrzej, Ojciec Kolbe a sprawa żydowska , Krzeszowice 2000
 • Giertych Jędrzej, Tragizm losów Polski. [T. 2], Polska na drodze do niepodległości, Warszawa 1982.
 • Giertych Jędrzej, Tragizm losów Polski. [T.] 1, Załamanie się dążeń mocarstwowych i upadek państwa , Warszawa 1982
 • Giertych Maciej, I tak nie przemogą!: antykościół, antypolonizm, masoneria., Wrocław 2000
 • Giertych Maciej., Nie przemogą!: antykościół, antypolonizm, masoneria, Wrocław 1995
 • Gigilewicz Edward, Lublinland: państwo żydowskie w planach III Rzeszy, Radom 2004.
 • Gilbert Martin, Atlas historii Holocaustu, Liszki 2001
 • Gilbert Martin, Atlas historii Żydów, Kraków 1998
 • Gilbert Martin, Holocaust journey. Traveling in Search of the Past, London 1998; Program zbierania pamiątek
 • Gilbert Martin, Holocaust: ludzie, dokumenty, pamięć, Warszawa 2002.
 • Gilbert Martin, Listy do cioci Fori. 5000 lat dziejów narodu żydowskiego, Kraków 2006
 • Ginzberg Louis, Legendy żydowskie: Księga Rodzaju, Warszawa 1997
 • Gitelman Zvi [red.], The emergence of modern Jewish politics. Bundism and Zionism in Eastern Europe, Pittsburgh 2003
 • Glatshteyn Yankev, Emil and Karl, New York 2006
 • Gluziński Tadeusz (pseud. Henryk Rolicki.) , Zmierzch Izraela, Krzeszowice 2004.
 • Gluziński Tadeusz (pseud. Zbigniew Krasnowski), Światowa polityka żydowska, s.l. 1985.
 • Gładkowski Romuald, Myślącym pod rozwagę, Warszawa 1990
 • Gładkowski Romuald, Gdy zostaniesz farmazonem, Warszawa 1992
 • Gładkowski Romuald, Kandydatom napolityków , Warszawa 1988
 • Głębocki, Wiesław (red.), Obecni wśród nas: Żydzi polscy w życiu politycznym, gospodarczym, naukowym i kulturalnym Warszawy: katalog wystawy, Warszawa 1993
 • Głowacki Albin, Abramowicz Sławomir, Obozy hitlerowskie w Łodzi: praca zbiorowa, Łódź 1998
 • Głowiński M., Chmielewska K., Makaruk K., Molisak A., Żukowska T. [red.], Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie, Kraków 2005
 • Głowiński Michał (red.), Stosowność i forma: jak opowiadać o Zagładzie?, Kraków 2005
 • Głowiński Michał, Historia jednej topoli, Kraków 2003
 • Głowiński Michał i in. [red.], Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864, Wrocław 1999
 • Głowiński Michał, Kładka nad czasem: obrazki z Miasteczka, Kraków 2006
 • Głowiński Michał, Czarne sezony, Kraków 2002.
 • Głowiński Michał, Magdalenka z razowego chleba, Kraków 2001.
 • Gmiterek Henryk (oprac.), Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Władysława IV i Jana Kazimierza Wazów 1633-1669, Lublin 2006
 • Gmiterek Henryk, Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Augusta II Sasa 1697-1733, Lublin 2001
 • Gmiterek Henryk [oprac.], Materiały źródłowe do dziejów Żydów. W księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Włądysłąwa IV i Jana Kazimierza Wazów 1633 - 1669, Lublin 2006
 • Gmiterek Henryk, Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego 1669-1697, Lublin 2003
 • Gnatowski Michał (red.), „Sąsiedzi” w sowieckim raju: rejon jedwabieński pod radziecką władzą 1939-1941, Łomża 2002
 • Gnatowski Michał (red.), Boćkowski, Daniel (red.), Polacy - Żydzi - Białorusini - Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939-1944): w kręgu mitów i stereotypów, Białystok 2005.
 • Gnatowski Michał (red.), Żydzi i stosunki polsko-żydowskie w regionie łomżyńskim w XIX i XX wieku: studia i materiały, Łomża 2002.
 • Gnatowski Michał, Polacy - Sowieci - Żydzi w regionie łomżyńskim w latach 1939-1941. T. 1, Studia , Białystok 2005
 • Gnat-Wieteska Zbigniew, Dzieje mieszkańców Garwolina wyznania mojżeszowego (XIX-XX wiek), Garwolin 2008
 • Goberman David, Carved memories. Heritage In stone from the Russian Jewish pale, New York 2000
 • Goetschel Roland, Kabała, Warszawa 1994.
 • Gogołowska Stanisława, Szkoła okrucieństwa , Lublin 1964
 • Golan Shammai, W drodze do Jerozolimy, Kraków 1998
 • Gold Adam [red.], Żydowska Warszawa dzisiaj, Warszawa 2006
 • Gold Adam, Jewish Warsaw today = : Żydowska Warszawa dzisiaj, Warszawa 2005
 • Gold Lee, Żydowskie gotowanie: proste i oryginalne przepisy na smaczne potrawy, Warszawa 2000
 • Goldberg Harvey, Heilman Samuel, , Kirshenblatt-Gimblett Barbara, The Israel experience: studies in Jewish identity and youth culture, Jarusalem/New York 2002
 • Goldberg Jakub [red.], Priviledges. Charters of right granted to Jewish communieties in Poland Lithuania in the 16th to 18th Centuries tom I, Jerozolima 1985
 • Goldberg Jakub [red.], Priviledges. Charters of right granted to Jewish communieties in Poland Lithuania in the 16th to 18th Centuries tom II, Jerozolima 2001
 • Goldberg Jakub [red.], Przywileje gmin żydowskich w dawnej Rzeczypospolitej z XVI - XVIII w. tom III, Jerozolima 2001
 • Goldberg-Mulkiewicz, Olga, Stara i nowa ojczyzna: ślady kultury Żydów polskich, Łódź 2003
 • Goldhagen Daniel Jonah , Gorliwi kaci Hitlera: zwyczajni Niemcy i Holocaust , Warszawa 1999.
 • Goldhagen Daniel Jonah, Niedokończony rozrachunek: rola Kościoła katolickiego w Holocauście i niedopełniony obowiązek zadośćuczynienia, Warszawa 2005.
 • Goldkorn Dorka, Wspomnienia uczestniczki powstania w getcie warszawskim, Warszawa 1951
 • Goldman Marcel, Iskierki życia, Kraków 2002
 • Goldschmidt Georges-Arthur , Odosobnienie, Gdańsk 2006
 • Goldstein Chaim, Bunkier, Warszawa 2006
 • Goldstein Lisa, Rudy czarodziej, Poznań 2002
 • Goldstein Maksymiljan Dresdner, Karol., Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich: zbiory Maksymiljana Goldsteina, Warszawa 1991
 • Goldstein, Clifford, Moja historia: zagorzały sceptyk spotyka miłosiernego Boga, Warszawa 1999
 • Goliński Mateusz, Wrocławskie spisy zastawów, długów i mienia żydowskiego z 1453 roku. Studium z historii kredytu i kultury materialnej, Wrocław 2006
 • Golon Mirosław, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Świeciu nad Wisłą w latach 1920-1939, Toruń 1995.
 • Golon Mirosław, Ludność żydowska w Polsce północnej po II wojnie światowej, Toruń 1998.
 • Golon Mirosław, Żydzi we Włocławku po II wojnie światowej, samodzielna lokalizacja 1999.
 • Golon Mirosław, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini i Cyganie na Pomorzu Gdańskim po II wojnie światowej., Toruń 1998
 • Gołąb Marta, Wycinanki, Kraków 1998
 • Gołubiew Zofia, Izaak Celnikier: malarstwo, rysunek, grafika = Isaac Celnikier: peintures, dessins, gravures: [katalog wystawy], Kraków 2005
 • Gontarczyk Piotr, Pogrom?: zajścia polsko-żydowskie w Przytyku 9 marca 1936: mity, fakty, dokumenty, Biała Podlaska, Pruszków 2000
 • Gordon Ewa [oprac.], 613 przykazań judaizmu, Kraków 2006
 • Gordon Noah, Rabin, Katowice 2001, 2003
 • Gorion Bin Micha Josef, Żydowskie legendy biblijne, Gdynia 1996
 • Gorodecka Chana, Hana: pamiętnik polskiej Żydówki, Gdańsk 1992.
 • Gosztyła Marek, Proksa, Michał, Kirkuty Podkarpacia, Przemyśl 2001
 • Gotfryd Bernard, Antoni Gołębiarz i inne opowiadania o Holocauście, Katowice 2005
 • Góral Jan (red.), Okupacja hitlerowska w Piotrkowskiem: materiały z sesji naukowej, Piotrków Trybunalski 1998
 • Górka Bogusław, Biblia i cywilizacja Boga, Kraków 2003, 2004
 • Grabowski Jan, "Ja tego Żyda znam!". Szantażowanie Żydów w Warszawie, 1939 - 1943, Warszawa 2004
 • Grabowski Jan, „Ja tego Żyda znam!”: szantażowanie Żydów w Warszawa 1939-1942., Warszawa 2004.
 • Grabska, Elżbieta, Piątkowska, Renata (red.), Simon Mondzain: [katalog wystawy], Warszawa 1999
 • Grabski August, Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku, Warszawa 1997.
 • Grabski August [red.], Żydzi a lewica. Zbiór studiów historycznych, Warszawa 2007
 • Grabski August, Berendt Grzegorz, Między emigracją a trwaniem. Syjoniści i komuniści żydowscy w Polsce po Holokauście, Warszawa 2003
 • Grabski August, Działalność komunistów wśród Żydów w Polsce (1944 - 1949), Warszawa 2004
 • Grabski August, Działalność komunistyczna wśród Żydów w Polsce (1944-1949), Warszawa 2004
 • Grabski August, Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku, Warszawa 1997
 • Grabski August, Żydowski ruch kombatancki w Polsce w latach 1944-1949, Warszawa 2002
 • Grabski August, Żydowski ruch kombatancki w Polsce w latach 1944-1949, Warszawa 2002.
 • Grabski Józef (red.), Pałac Sztuki w Krakowie, Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych , École de Paris: artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka: 1998-1999 (katalog) , Kraków 1998.
 • Grabski Józef (red.), Pałac Sztuki w Krakowie, Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych , École de Paris: artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka: lipiec - sierpień 1998 (katalog) , Kraków 1998.
 • Grabski August, Międzyemigracją atrwaniem:syjoniści i komuniści żydowscyw Polsce po Holocauście, Warszawa 2003.
 • Graetz Heinrich, Historja Żydów. T. 1, Od początków narodu żydowskiego do wynania babilońskiego. T. 2, Od wygnania babilońskiego do epoki herodjańskiej. T. 3, Od panowania Heroda I-go do powtórnego zburzenia Jerozolimy, Kraków 1990
 • Graetz Heinrich, Historja Żydów T. 7, Od przymusowego nawracania Żydów w Hiszpanji do marranów i papieży. T. 8, Stan Żydów w Europie od końca XVI do wieku początku XIX. T. 9, Od końca wieku XVIII do dni ostatnich, Kraków 1990
 • Graetz Heinrich, Historja Żydów. T. 4, Od powtórnego zburzenia Jerozolimy do epoki gaonów. T. 5, Od epoki gaonów do okresu Majmuniego. T. 6, Od okresu Majmuniego do przymusowego nawracania Żydów w Hiszpanji, Kraków 1990
 • Graif Gideon, „...płakaliśmy bez łez...”: relacje byłych więźniów żydowskiego Sonderkommando z Auschwitz , Warszawa, Oświęcim 2001.
 • Grajek Stefan, Po wojnie i co dalej: Żydzi w Polsce w latach 1945-1949, Warszawa 2003
 • Grant Michael, Dzieje dawnego Izraela, Warszawa 1991
 • Grant Michael, Herod Wielki , Warszawa 2000.
 • Graves Robert, Patai, Raphael, Mity hebrajskie: Księga Rodzaju, Warszawa 1993
 • Gray Martin, Wszystkim, których kochałem, Łódź 1990; Warszawa 1995
 • Greenwald Zew, Bramy Halachy. Religijne prawo żydowskie, Kraków 2005
 • Greevald Ze'ev, Pecaric Sacha (red.)Bramy halachy: religijne prawo żydowskie: Kicur Szulchan Aruch dla współczesności, Kraków 2005
 • Grin Irek, Ze złości, Warszawa 2003.
 • Grinberg Daniel, Szapiro Paweł, Holocaust z perspektywy półwiecza. 50. rocznica powstania w getcie warszawskim. Materiały z konferencji w 1993, Warszawa 1994
 • Grinberg, Daniel, Szapiro Paweł (oprac), Holocaust z perspektywy półwiecza: pięćdziesiąta rocznica Powstania w Getcie Warszawskim: materiały z konferencji zorganizowanej przez Żydowski Instytut Historyczny w dniach 29-31 marca 1993, Warszawa 1994
 • Grinberg, Daniel, Żydowskie problemy z tożsamością narodową w ujeciu Isaiaha Berlina a doświadczenie Żydów Polskich, Warszawa 1994
 • Grober Jacques, Tshiriboym. Nouveaux chants yiddish, Paris 2006
 • Grodzka-Gużkowska, Magdalena, Szczęściara , Kraków 2003
 • Gromacka Regina (wybór i oprac.), Gdybym był Rotszyldem...: humor żydowski, Warszawa 1991
 • Groński Ryszard Marek, Proca Dawida. Kabaret w przedsionku piekieł, Warszawa 2007
 • Grosfeld Jan, Czekanie na Mesjasza, Kraków 2003
 • Grosfeld Jan, Krzyż i gwiazda Dawida , Warszawa 1999
 • Gross David C., Skarbnica humoru żydowskiego, Warszawa 1993
 • Gross Jan Tomasz, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000.
 • Gross Jan Tomasz, Strach: antysemityzm w Polsce tuż po wojnie: historia moralnej zapaści , Kraków 2008
 • Gross Jan Tomasz, Upiorna dekada. Trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów 1939 - 1948, Kraków 2001
 • Gross Jan Tomasz, Wokół „Sąsiadów”: polemiki i wyjaśnieniaSejny 2003
 • Gross Jan Tomasz, Wokół Sąsiadów. Polemiki i wyjaśnienia, Sejny 2003
 • Gross Natan (oprac.), Pieśń o Izraelu: wybór poezji , Łódź 1948
 • Gross Natan (wyb.), Wybór współczesnej poezji hebrajskiej, Łódź 1947
 • Gross Natan, Film żydowski w Polsce, Kraków 2002
 • Gross Natan, Kim pan jest, panie Grymek?, Kraków 1991
 • Gross Natan, Poeci i Szoa: obraz zagłady Żydów w poezji polskiej , Sosnowiec 1993
 • Gross Natan, Żydowski bard: gawęda o życiu i twórczości Mordechaja Gebirtiga, Kraków 2000.
 • Grosse Tomasz, Przeżyć! Obrona życia jako wartość podstawowa społeczności getta warszawskiego, Warszawa 1998
 • Groswirt-Szechter Genia, Stracona młodość, Łódź 2000
 • Grözinger Karl Erich, Kafka a Kabała: pierwiastek żydowski w dziele i myśleniu Franza Kafki, Kraków 2006
 • Gruber Ruth Ellen, Odrodzenie kultury żydowskiej w Europie., Sejny 2004.
 • Gruber Ruth Ellen, Odrodzenie kultury żydowskiej w Europie, Sejny 2004
 • Grüss Noe, Rok pracy Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, Łódź 1946
 • Grunberger Richard, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy. 2, Warszawa 1987
 • Grupińska Anka, Jagielski Jan, Szapiro Paweł, Das Warschauer Getto, Il Getto di Varsavia, Marki 2005
 • Grupińska Anka, Jagielski Jan, Szapiro Paweł, Warsaw Ghetto. Getto Warszawskie, Marki 2005
 • Grupińska Anka, Jagielski Jan, Szapiro Paweł, Warsaw Ghetto. Het Getto van Warschau, Marki 2005
 • Grupińska Anka, Odczytanie listy. Opowieści o powstańcach żydowskich, Kraków 2002
 • Grupińska Anka, Jagielski Jan, Szapiro Paweł, Le ghetto de Varsovie, El Ghetto de Varsovia, Marki 2005
 • Grupińska Anka, Ciągle po kole: rozmowy z żołnierzami Getta Warszawskiego, Warszawa 2000.
 • Grupińska Anka, Najtrudniej jest spotkać Lilith, Warszawa 1999.
 • Grupińska Anka, Odczytanie listy: opowieści o powstańcach żydowskich, Kraków 2003.
 • Grupińska Anka, Po kole: rozmowy z żydowskimi żołnierzami, Warszawa 1991
 • Grynberg Henryk, Dzieci Syjonu, Warszawa 1994.
 • Grynberg Henryk, Dziedzictwo, Warszawa 2005
 • Grynberg Henryk, Ekipa „Antygona”, Warszawa 1963
 • Grynberg Henryk, Janek i Maria, Warszawa 2006
 • Grynberg Henryk, Kadisz, Kraków 1987
 • Grynberg Henryk, Kalifornijski Kadisz, Warszawa 2005
 • Grynberg Henryk, Kronika , Lublin 2005
 • Grynberg Henryk, Memorbuch, Warszawa 2000.
 • Grynberg Henryk, Monolog polsko-żydowski., Kołowiec 2003
 • Grynberg Henryk, Prawda nieartystyczna, Czeladź 1990; Warszawa 1994; Wołowiec 2002
 • Grynberg Henryk, Uchodźcy, Warszawa 2004
 • Grynberg Henryk, Zwycięstwo, Warszawa 1990
 • Grynberg Henryk, Żydowska wojna i zwycięstwo, Wołowiec 2001
 • Grynberg Henryk, Żydowska wojna, Warszawa 1965, 1989
 • Grynberg Michał (oprac.), Pamiętniki z getta warszawskiego: fragmenty i regestyWarszawa 1988, 1993.
 • Grynberg Michał, Księga Sprawiedliwych, Warszawa 1993
 • Grynberg Michał, Sławatycze, domu mój… O życiu i zagładzie Żydów w Sławatyczach. Losy autora., Warszawa 2002.
 • Grynberg Michał, Studia z dziejów Żydów w Polsce., Warszawa 1995
 • Grynberg Michał, Żydowska spółdzielczość pracy w Polsce w latach 1945-1949, Warszawa1986.
 • Grynberg Michał, Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939 – 1942., Warszawa 1984
 • Grynberg Michał, Kotowska Maria (oprac.), Życie i zagłada Żydów polskich 1939-1945: relacje świadków, Warszawa, 2003.
 • Grynfeld Rachel, Grynfeld, Eliezer, Gwizd życia, Łódź 2005
 • Grzela Remigiusz, Bagaże Franza K.: podróż, której nigdy nie było, Michałów-Grabina 2004.
 • Grzesik Julian, Alija, Lublin 1989
 • Grzesik Julian, Alija: historia narodu żydowskiego, jego rozproszenie i zgromadzenie: Biblia i fakty, Lublin 2000
 • Grześczak Marian (oprac.), Antologia izraelska, Wrocław 1995
 • Grzywna Józef, Polski i żydowski ruch oświatowo-kulturalny w środowisku robotniczym województwa kieleckiego: (1918-1939), Kielce 1991
 • Guinness Michele, Córka Przymierza: droga Żydówki do Chrystusa, Warszawa 1997.
 • Gulczyński Janusz, Obóz Zagłady w Chełmnie nad Nerem 1941-1945, Konin 1990
 • Gulczyński Janusz, Sztetl: sceny z życia żydowskiego miasteczka XIX-XX w.: wystawa czasowa Muz. Okręgowego w Koninianie, Konin 2003
 • Guldon Zenon, Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI - XVIII wieku: studium osadniczo- demograficzne., Kielce 1990.
 • Guldon Zenon, Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI-XVIII wieku, Kielce 1995.
 • Gurycka Antonina, Korczakowskie inspiracje..., Warszawa 2002
 • Gutenbaum Jakub, Latała Agnieszka [przygot.] Dzieci Holocaustu mówią tom II, Warszawa 2001
 • Guterman Symcha, Kartki z pożogi, Płock 2004
 • Gutman Israel, Walka bez cienia nadziei. Powstanie w getcie warszawskim, Warszawa 1998
 • Gutman Izrael, Żydzi warszawscy 1939-1943: getto, podziemie, walka, Warszawa 1993.
 • Gutowski Gene, Od Holocaustu do Hollywood, Kraków 2004
 • Gutterman Bella, Shalex Avner [red.], To bear witness. Holocaust remembrance at Yad Vashem Jarusalem 2005
 • Guz Leon, Targowa 64: dziennik 27 I 1943-11 IX 1944, Warszawa 1990, 2001
 • Gwardiak Janusz, Z Wizny, złodziejsko-więziennymi meandrami do literatury, szczęścia rodzinnego i zagłady w Otwocku, Łomża 2000
 • Habrajska Grażyna (red.) , Tekst sakralny: tekst inspirowany liturgią, Łódź 1997
 • Hadas-Lebel Mireille, Józef Flawiusz: Żyd rzymski , Warszawa 1997.
 • Hadda Janet, Isaac Bashevis Singer: historia życia, Warszawa 2001
 • Hajos Mary, Ze względu na Jego imię: moje życie , Cieszyn 2003.
 • Halevi Z'ev ben Shimon, Kabała: Tradycja wiedzy tajemnej, Warszawa 1994.
 • Halkowski Henryk, Tajemnice żydowskiego Krakowa czyli Opowieści o uczonych rabinach, mistykach, proroku Eliaszu, szatanie i zagadkowym wędrowcu, Kraków 2000, 2001
 • Halkowski Henryk, Legendy z Żydowskiego Miasta na Kazimierzu pod Krakowem: z przydaniem życiorysów najznamienitszych mieszkających tamże rabinów a także garścią informacji przydatnych dla odwiedzających Kazimierz, Kraków 1998.
 • Halkowski Henryk, Żydowskie życie, Kraków 2003.
 • Halperin Józef, Ludzie są wszędzie, Warszawa 2002
 • Halter Marek, Judaizm: opowieść dla moich chrześniaków , Warszawa 2001.
 • Halter Marek, Pamięć Abrahama, Warszawa 1992
 • Haltof Marek , Kino polskie, Gdańsk 2004
 • Hałaś Marcin, Ślad przeszłości: Bytom wielokulturowy, Bytom 2004
 • Hamermesh Mira, Rzeka wściekłych psów, Warszawa 2005
 • Hannowa Anna, Jakub Rotbaum: świat zaginiony - malarstwo, rysunki = the lost world - painting, drawings = eine untergegangene Welt - Malerei, Zeichnungen, Wrocław 1995
 • Hartglas Apolinary, Na pograniczu dwóch światów, Warszawa 1996
 • Hartman John J., Krochmal, Jacek (red.), Pamiętam każdy dzień...: losy Żydów przemyskich podczas II wojny światowej, Przemyśl 2001
 • Hartman Stanisław, Wspomnienia: (lwowskie i inne), Wrocław 1994
 • Haska Agnieszka, "Jestem Żydem, chcę wejść". Hotel Polski w Warszawie, 1943, Warszawa 2006
 • Haska Agnieszka, „Jestem Żydem, chcę wejść”: Hotel Polski w Warszawie, 1943 , Warszawa 2006
 • Haskala und Öffentlichkeit , in „ Menora” Jahrbuch füdeutsche-jüdische Geschichte, 2001, Bd, 12, Berlin 2003
 • Haumann Heiko, Historia Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2000
 • Hausbrandt Andrzej (przedm.)
 • Hauser Irene, Cud, że ręka jeszcze pisze..., Warszawa 1993.
 • Haya Bar-Itzhak, Jewish Poland. Legends of origin. Ethnopoetics and legendary chronicles, Detroit 2001
 • Hebzda-Sołogub Beata (oprac. red.). , Przechować pamięć o przeszłości, Dzierżoniów 2002.
 • Hefer Michał, Na wysokości oczu: wiersze: wydanie hebrajsko-polskie, Lublin 2000
 • Heimann-Jelinek Felicitas, Judisches Museum Wien, Wiedeń 2005
 • Heiser Dorothea [zeb.], Mein Schatten in Dachau. Gedichte und Biographien der Uberlebenden und der Toten des Konzentrationslagers, Munchen 1993
 • Hen Józef, Nowolipie, Warszawa 1991
 • Henne Jan Paweł (wybór i zestawienie), Okruchy mądrości: z ksiąg mądrościowych Biblii, Warszawa 1987
 • Hensel Jürgen (red. nauk.), Społeczeństwa europejskie i Holocaust: poszerzona dokumentacja konferencji w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie 30 września 2004 r. z okazji 75. urodzin Feliksa Tycha., Warszawa 2004
 • Hertz Aleksander, Wyznania starego człowieka, Warszawa 1991.
 • Hertz Aleksander, Żydzi w kulturze polskiej, Londyn 1987
 • Hertz Aleksander, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 2003
 • Hertz Aleksander, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 2004
 • Hertzberg, Arthur, Żydzi: istota i charakter narodu, Warszawa 2000, 2001.
 • Herzl Teodor, Państwo żydowskie, Kraków 2006
 • Herzl Theodor, Państwo żydowskie: próba nowoczesnego rozwiązania kwestii żydowskiej, Kraków 2006
 • Heschel Abraham Joshua, Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka, Gdańsk 1994.
 • Heschel Abraham Joshua, Człowiek nie jest sam: filozofia religii, Kraków 2001.
 • Heschel Abraham Joshua, Pańska jest ziemia: wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej., Warszawa 1996.
 • Heschel Abraham Joshua, Prosiłem o cud: antologia duchowej mądrości, Poznań 2001
 • Hescheles Janina, Oczyma 12-letniej dziewczyny, Kraków 1946
 • Heyda Stanisław, Poza pamięcią: Staszek Heyda, Kuba Jasek, Wrocław 2002
 • Hilberg Raul, Die Vernichtung der europaischen Juden, 3 tomy, Frankfurt am Mein 1999
 • Hilberg Raul, Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1933-1945, Warszawa 2007
 • Hillesum Etty, Myślące serce: listy, Kraków 2002
 • Hillesum Etty, Przerwane życie: pamiętnik 1941-1943 , Kraków 2000, 2002.
 • Hirsch Helga, Nie mam keine buty: o ludziach między Odrą i Wisłą, Warszawa 2003.
 • Hirshaut Julian, Ciemne noce Pawiaka, Opole 2001
 • Hirszfeld, Ludwik., Historia jednego życia, Warszawa 2000
 • Hochberg-Mariańska Maria (oprac., wstęp), Grüss Noe (oprac.), Dzieci oskarżają, Kraków 1947
 • Hoffman Eva, After such knowledge. Memory, history and the legacy of the Holocaust, New York 2004
 • Hoffman Eva, Sztetl: świat Żydów polskich, Warszawa 2001
 • Hoffman Henryk, Z Drohobycza do Ziemi Obiecanej, Lublin 1999
 • Hoffman Kazimierz, Miler Zbigniew, Król z Barlinka: nowe odkrycia do biografii Emanuela Laskera, Barlinek 1995
 • Hojan Artur, Terra incognita, Kościan 2002
 • Holeksa Krystyna, Leśniewscy Ewa i Stanisław, Uderz o kamień a wytryśnie mądrość czyli Rzecz o Edycie Stein: materiały z cyklu wykładów towarzyszących wystawie o Edycie Stein w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w okresie od października do grudnia, Kraków 20
 • Hollenberg Juliusz, „A nie przywykniesz-zdechniesz”, Warszawa 1993
 • Holzer Jerzy, Europejska tragedia XX wieku: II wojna światowa, Warszawa 2005
 • Holzer Jerzy, Dwa stulecia Polski i Europy: teksty pisane w różnych porach wieku, Poznań 2004
 • Holzman Helene, Kaiser, Reinhard, Holzman, Margarete(oprac.), To dziecko musi przeżyć: niezwykłe pamiętniki Helene Holzman 1941-1944, Warszawa 2002
 • Holzman Koppel, Jeśli cię zapomnę..., Warszawa 1963
 • Holzman Koppel, Ziemia bez Boga T. 1-2, Wrocław 1947
 • Holzman Róża (Czerwieńska, Róza, pseud.), W szczęściu byliby to ludzie dobrzy ... , Warszawa 1988
 • Hońdo Leszek, Cmentarz żydowski żydowski Tarnowie , Kraków 2000
 • Hońdo Leszek, Stary żydowski cmentarz w Krakowie: historia cmentarza, analiza hebrajskich inskrypcji, Kraków 1999
 • Hońdo Leszek, Inskrypcje starego żydowskiego cmentarza w Krakowie cz. I, Kraków 2000
 • Hońdo Leszek, Inskrypcje starego żydowskiego cmentarza w Krakowie cz. 1, Kraków 2000
 • Hońdo Leszek, Rozmus Dariusz (red), Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej, Kraków 2004
 • Hońdo Leszek, Rozmus Dariusz, Witek Andrzej (oprac.), Cmentarz żydowski w Pilicy: rys historyczny i materiały inwentaryzacyjne. , Kraków 1995
 • Hońdo Leszek, Żydowski cmentarz w Tarnowie , Kraków 2001
 • Hooper- Greenhill Eilean, Museums and the shaping of knowledge, London 1999
 • Horn Maurycy, Powinności wojenne Żydów w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku, Warszawa 1978.
 • Horn Maurycy, Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce (1697-1795). T. 1, Czasy saskie (1697-1763), Wrocław 1984
 • Horn Maurycy, Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce T.2, Rządy Stanisława Augusta (1764-1795). Cz. 1, 1764-1779, Wrocław 1984.
 • Horn Maurycy, Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce (1697-1795). Cz. 2, 1780-1794Wrocław 1988.
 • Horn Maurycy, Żydowskie bractwa rzemieślnicze na ziemiach polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich w latach 1613-1850 , Warszawa 1998.
 • Horn Maurycy, Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII w.: działalność gospodarcza na tle rozwoju demograficznego, Warszawa 1975.
 • Horoszewicz Michał, Przez dwa millenia do rzymskiej synagogi: szkice o ewolucji postawy Kościoła katolickiego wobec Żydów i judaizmu, Warszawa 2001
 • HoryńRoman (oprac.), Geneza zbrodni bolszewickich (1917-1953), Warszawa 2001
 • Hoy Claire, Ostrovsky Victor, Wyznania szpiega: z tajemnic izraelskiego wywiadu, Warszawa 1991
 • Hozyasz Hubert (fot.), Adam Gold (tekst), Jewish Warsaw today = Żydowska Warszawa dzisiaj, Warszawa 2006
 • Hubka Thomas, Resplendent synagogue. Architecture and worship 18th cent. Polish Community, Brandeis Univ. Press 2003
 • Huener Jonathan, Aushwitz Poland and the politics of commemoration 1945-79, Athens, OH 2003
 • Huguet Marie-Thérèse, Izraelu, ludu mój, kim jesteś?: spojrzenie katolika, Kraków 1994
 • Hulka-Laskowska Elżbieta, Żyrardowscy Żydzi w mojej pamięci, Żyrardów 1985.
 • Humphreys Anderw, Izrael i terytoria palestyńskie , Bielsko-Biała 2000
 • Hundert Gershon David, Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Genealogia nowoczesności, Warszawa 2007
 • Huppert Hilde, Doktor Weronika: powieść, Łódź 2002
 • Huppert Uri, Izrael w cieniu fundamentalizmów, Warszawa 2007
 • Huppert Uri, Izrael na rozdrożu, Łódź 2001.
 • Huppert Uri, Izrael: rabini i heretycy, Łódź 1992
 • Huppert Uri, Podróż do źródeł pamięci , Warszawa 2004
 • Hurwic Józef, Wspomnienia i refleksje: szkic autobiograficzny, Toruń 1996
 • Hurwic-Nowakowska, Irena, Żydzi polscy (1947-1950): analiza więzi społecznej ludności żydowskiej , Warszawa 1996
 • Huzik Władysław (red. nacz.), Humor żydowski: (czyli dowcipy i dykteryjki wyłącznie dla dorosłych), Warszawa 1995.
 • Hyman Clarissa, Kuchnia żydowska: przepisy i opowieści z całego świata, Warszawa, 2004.
Drukuj